Winkelwagen

  Sorry, we konden geen resultaten vinden voor jouw zoekopdracht.

  De PHP-instellingen van mijn webhostingpakket

  Om de PHP-instellingen van je webhostingpakket te wijzigen ga je binnen je controlepaneel via het linkermenu naar 'Webhosting'. Klik vervolgens onder 'Producten' op je domeinnaam.

  Klik nu bovenaan op 'Geavanceerd' en daarna op 'PHP-instellingen'.

  De php-instellingen in het controlepaneel

   

  De pagina in je controlepaneel is opgedeeld in 'Algemeen' aan de linkerkant en 'Extensies & instellingen' aan de rechterkant.

  In dit artikel geven we uitleg over de instellingen onder 'Algemeen'. Meer informatie over de 'Extensies & instellingen' vind je terug in het artikel PHP-Extensies op webhostingpakketten in- of uitschakelen.

  Let op: We raden aan om de PHP-instellingen enkel te wijzigen wanneer daar aanleiding voor is. Incorrecte instellingen kunnen er voor zorgen dat jouw website minder goed of volledig niet meer werkt.


  Omgeving
   

  PHP-versie

  Wijzig hier de PHP-versie van jouw webhostingpakket. Momenteel ondersteunen wij de PHP-versies 7.4, 8.0, 8.1, en 8.2.

  error_reporting

  De error_reporting instelling stelt je in staat om aan te geven welk type error berichten naar je Error Log worden gelogd.

  • E_ALL = Alle errors.
  • E_ALL & ~E_NOTICE = Alle errors, maar geen notices.
  • E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED = Alle errors, maar geen notices en deprecated.
  • E_ALL & ~E_WARNING & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED = Alle errors, maar geen warnings, notices en deprecated.
  • 0 = Geen error reporting.

  Een notice wil zeggen dat het script iets is tegengekomen dat zou kunnen wijzen op een error. Dit hoeft dus niet persé ook daadwerkelijk een error te zijn.
  Een warning is een niet fatale error. Dit wil zeggen dat het script ondanks de error wel doorloopt.
  Deprecated betekent dat de code niet zal werken in toekomstige versies.

  Let opWe raden af om de optie '0' te gebruiken voor error_reporting. Hierdoor zal je in geval van een niet werkende website niet kunnen achterhalen waar de fout zit.


  Time-outs 

  max_execution_time

  Dit bepaalt hoe lang (in seconden) een script maximaal mag lopen. Een script dat langer loopt dan de ingestelde max_execution_time zal worden beëindigd.

  Hiermee voorkom je dat een slecht geschreven script de server laat vollopen, wat resulteert in een trage website. De standaard waarde is 300 seconden (5 minuten). 

  session.gc_maxlifetime

  Bepaalt na hoeveel seconden sessie-data als 'oud' wordt beschouwd. Hierna kan deze data worden opgeschoond, bijvoorbeeld bij het starten van een nieuwe sessie. De standaard waarde is 1440 seconden (24 minuten).


  Invoerbronnen 

  post_max_size

  De maximale toegestane grootte van post data. Dit heeft invloed op de data die via een script of CMS wordt geüpload. De standaard waarde staat ingesteld op 256 MB. 

  upload_max_filesize

  De maximale uploadgrootte voor een file. Deze mag niet groter zijn dan de post_max_size. De standaard waarde is 256 MB.


  Procesbronnen / APC instellingen 

  Deze opties zijn van toepassing op Alternative PHP Cache (APC). Dit is een cache methode voor PHP-code, die er voor zorgt dat de PHP-code sneller kan worden geladen. 

  apc.ttl

  De hoeveelheid seconden dat een APC-entry minimaal bewaard moet blijven voordat die ruimte gebruikt kan worden door een nieuwe entry. De standaard waarde is 3600 seconden (1 uur). 

  apc.shm_size

  De grootte van het APC-geheugen segment. De standaard waarde is 64 MB.


  Opcode-caching 

  opcache.revalidate_freq

  Opcache zorgt er voor dat PHP sneller werkt door stukjes script te cachen in geheugen. Met opcache.revalidate_freq stel je in hoe vaak (in seconden) opcache controleert of er scripts zijn geupdatet.

  Wanneer deze op 0 staat betekent dit dat er bij elk request wordt gecontroleerd. Standaard staat deze waarde op 10 (seconden). 

  realpath_cache_size

  Realpath cache slaat het pad naar bestanden op in cache, zodat deze niet elke keer opnieuw moeten worden aangeroepen. realpath_cache_size bepaalt de grootte van de realpath cache. Standaard staat deze op 2 MB. 

  realpath_cache_ttl

  De lengte (in seconden) hoe lang realpath cache bewaard wordt. Deze is standaard ingesteld op 3600 seconden (1 uur).


  Overige 

  session.save_handler

  Definieert de naam van de handler die wordt gebruikt voor het opslaan en ophalen van data die hoort bij een sessie. Standaard is dit files

  newrelic.license

  In het invoerveld kun je een newrelic licentiesleutel toevoegen. 

  sendmail_from

  Dit is het 'From' e-mailadres dat wordt gebruikt voor e-mail verstuurd via SMTP.


  Mocht je na het lezen van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met onze supportafdeling. Je bereikt hen via de knop 'Neem contact op' aan de onderzijde van deze pagina.

  Kom je er niet uit?

  Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

  Neem contact op