Algemene
voorwaarden.

Algemene voorwaarden (samengevat)

Bij elke overeenkomst tussen jou en TransIP gelden onze algemene voorwaarden. Wat staat er nou eigenlijk in die lange juridische tekst? Om beter te begrijpen wat we voor je doen en wat we van je verwachten, hebben we de algemene voorwaarden in heldere taal samengevat.

Buig jij je toch liever over de complete juridische variant? Dan haal jij je hart op met deze versie.

Jouw overeenkomst

Het begint allemaal bij een overeenkomst. Wanneer je een account bij TransIP aanmaakt (en hiermee een bestelling plaatst), ontstaat er tussen ons een overeenkomst. De regels die gelden voor onze overeenkomst worden bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden.

De duur van je overeenkomst verschilt per besteld product. Een domeinnaamregistratie sluit je af voor een jaar, die daarna automatisch met een jaar wordt verlengd. Een SSL-registratie ga je ook aan voor een jaar, maar wordt daarna niet automatisch verlengd. Alle overige diensten duren een maand en worden telkens automatisch met een maand verlengd.

Voor het uitvoeren van je diensten kunnen andere partijen ingeschakeld worden, zoals creditcardmaatschappijen voor betalingen. In sommige gevallen gelden naast de algemene voorwaarden ook de aanvullende voorwaarden van die andere partijen. Jij geeft ons toestemming om in jouw naam deze aanvullende voorwaarden te accepteren. Bekijk op deze pagina alle aanvullende voorwaarden die op jouw diensten van toepassing kunnen zijn.

Jouw accountgegevens

Via je account krijg je toegang tot het controlepaneel waarmee je al jouw diensten kunt beheren en configureren. Om die diensten aan je te leveren, hebben we de juiste (contact)gegevens van je nodig. Controleer dus goed wat je invult en geef wijzigingen bij een verhuizing of andere situatie snel aan ons door. Heb je de indruk dat er iets niet aan je gegevens klopt of vermoed je misbruik? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, zodat we maatregelen kunnen treffen.

Jouw diensten

We doen dag en nacht ons best om ervoor te zorgen dat jouw diensten altijd maximaal presteren en bereikbaar zijn. Zodoende moeten we soms onderhoud plegen. Meestal zal je hier niets van merken, maar het kan voorkomen dat we je diensten voor korte tijd stilleggen. We spannen ons in om alleen ‘s nachts aan jouw diensten te sleutelen en je dit tijdig te laten weten.

Wanneer je aanvullende applicaties wilt gebruiken, ben je zelf verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud hiervan (tenzij de applicatie onderdeel uitmaakt van de dienst zelf).

Van je opgeslagen data wordt regelmatig een reservekopie (back-up) gemaakt. Hoe vaak dit gebeurt, zal per dienst verschillen en is terug te vinden bij de productspecificaties. Wanneer je hierom verzoekt, zullen wij de back-ups aan jou beschikbaar stellen.

Het is op elk moment mogelijk om een verhoging (upgrade) van de productspecificaties aan te vragen. Een verlaging (downgrade) is alleen mogelijk wanneer je jouw huidige overeenkomst opzegt en vervolgens een nieuwe aangaat.

Om de registratie van jouw domeinnaam, SSL-certificaat of IP-adres vlekkeloos te laten verlopen, geef je ons het recht om in jouw naam het papierwerk rond te krijgen met de organisaties die hiervoor verantwoordelijk zijn. Sommige domeinnamen zijn (auteursrechtelijk) beschermd of gereserveerd. We kunnen je daarom niet garanderen dat een registratie altijd succesvol zal verlopen.

Jouw portemonnee

Je betaalt voor de diensten die je krijgt. Terugkerende kosten voor bijvoorbeeld jouw webhostingpakket of VPS betaal je voordat de desbetreffende diensten geleverd worden. Eenmalige kosten (zoals installatie- of activeringskosten) betaal je pas achteraf. Dit geldt ook voor extra kosten die ontstaan nadat je een afgesproken limiet overschrijdt. Wanneer dit regelmatig gebeurt, kunnen we ervoor kiezen om je abonnement te upgraden. We zullen je hierover uiteraard eerst informeren.

Na het ontvangen van onze factuur heb je 14 dagen de tijd om het bedrag aan ons over te maken. Mochten we niets van je horen, dan sturen we een bericht. Als een betaling ook daarna niet lukt, dan kan je altijd contact met ons opnemen om (tijdelijke) stopzetting van je diensten te voorkomen.

TransIP mag gedurende jouw overeenkomst de prijzen van je diensten verlagen of verhogen. We zullen dit alleen doen als er een goede reden voor is en jou een maand van tevoren hierover informeren.

Jouw gedragingen

Je mag zelf bepalen wat je met jouw diensten doet, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij (of jouw klant) ons netwerk in gevaar brengt, rechten van anderen schendt of de wet overtreedt. In zulke gevallen kunnen wij of de rechter besluiten om je diensten (tijdelijk) stop te zetten of je identificerende gegevens af te geven aan de persoon wiens rechten geschonden zijn.

Jouw rechten

Alle eigendomsrechten (zoals auteursrechten en merkrechten) die rusten op jouw data of andere materialen die je hebt aangeleverd, blijven van jou. De eigendomsrechten die rusten op de door jou bestelde diensten, blijven van TransIP.

Wat betreft je persoonsgegevens heb je altijd het recht om deze in te zien en bij onjuistheden schriftelijk een correctie of verwijdering aan te vragen.

Binnen 14 dagen na de bestelling van je diensten heb je als consument het recht om deze diensten via dit formulier te annuleren en de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Je bent dan alleen verplicht om de eventuele kosten te betalen tot aan het moment van ontbinden. Hou er rekening mee dat dit recht niet geldt voor domeinnaam- en SSL-registraties. Voor zakelijke klanten geldt het recht van ontbinding overigens nooit.

Jouw verwerkersovereenkomst

Wanneer je persoonsgegevens van anderen via de systemen van TransIP verzamelt, opslaat of op andere manieren verwerkt, ben je volgens de privacywetgeving verplicht een verwerkersovereenkomst met ons aan te gaan. De verwerkersovereenkomst hebben we voor het gemak alvast voor je opgesteld en vind je onderaan deze pagina.

Jouw goodbye

Na het einde van jouw overeenkomst kan je ervoor kiezen om deze stop te zetten en niet meer (automatisch) te verlengen. Hou hierbij wel rekening met een opzegtermijn van een maand. Op zijn vroegst is een domeinnaamregistratie dus na 11 maanden op te zeggen. Voor diensten die slechts een maand duren, geldt dat ze al vanaf de eerste dag zijn op te zeggen. Vergeet tot slot niet je gegevens en back-ups te downloaden voordat je jouw diensten beëindigt! De deur staat altijd voor je open wanneer je later besluit terug te komen.