Winkelwagen

  Sorry, we konden geen resultaten vinden voor jouw zoekopdracht.

  Postfix & Dovecot installeren en configureren in CentOS 7, Ubuntu of Debian

  Op Linux mailservers wordt meestal Exim of Postfix (MTA) in combinatie met Dovecot (MDA) gebruikt. Exim en Postfix zorgen voor het versturen van mail van de ene mailserver naar de andere. Dovecot zorgt dat mail die aan je VPS wordt geleverd, daadwerkelijk bij het juiste mailadres uit komt.

  In deze tutorial laten wij zien hoe je Postfix en Dovecot installeert op een Linux-VPS met CentOS 7, Ubuntu, of Debian. In deze tutorial laten wij zien hoe je een lijst van 'virtual domains en mailboxes' gebruikt om mail te verwerken. Hiervoor maken wij gebruik van een database die beheerd wordt via MariaDB. Daarnaast laten wij zien hoe je SSL (TLS) van Let's Encrypt gebruikt om de verbinding te beveiligen en je firewall configureert voor je mailserver.

  • Voor de stappen in deze handleiding heb je nodig:
    
  • Voer de stappen in dit artikel uit met sudo, of als root-user.
    
  • MariaDB moet geïnstalleerd zijn op je VPS. Hoe je MariaDB installeert en configureert leggen we in deze handleidingen uit voor CentOS 7, CentOS 8, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04 en Debian 9.
    
  • De stappen in dit artikel zijn getest in CentOS 7 & 8, Ubuntu 20.04 en Debian 9.

  Een database aanmaken

   

  Voor de virtuele mailadressen raden wij aan een database te gebruiken. Hiermee is het eenvoudiger om domeinen en mailadressen toe te voegen dan vanuit de Postfix-configuratie zelf, bijvoorbeeld als je zelf een controlepaneel aanbiedt van waaruit mensen dit zelf kunnen doen. Je kunt dan eenvoudig gebruik maken van SQL statements.

   

  Stap 1

  Verbind met je VPS via SSH of de VPS-console in het TransIP-controlepaneel.


   

  Stap 2

  Update je VPS zodat je de meest recente software tot je beschikking hebt:

  Ubuntu / Debian:

  apt -y update
  apt -y upgrade

  CentOS:

  yum -y update

  Wij raden aan na een update je VPS te herstarten. Veel updates worden pas daadwerkelijk doorgevoerd na een reboot. Hierdoor komen eventuele problemen in de configuratie van je server dan sneller aan het licht en kun je eventueel nog een back-up terugplaatsen.


   

  Stap 3

  Start nu eerst een SQL-shell. Een nadere toelichting van SQL-commando's vind je in ons artikel over MariaDB beheren via command-line.

  mysql -u root -p

  Stap 4

  Vervolgens genereer je de SQL-gebruiker, database en tabelen voor je mailserver. Eerst maak je de database aan met het volgende commando. Je bent vrij de naam 'mailserver' aan te passen.

  CREATE DATABASE mailserver;

  Stap 5

  Maak de gebruiker aan met het commando (vervang 'user' en 'password' naar wens):

  GRANT SELECT ON mailserver.* TO 'user'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'password';

  Pas deze wijziging toe met het commando:

  FLUSH PRIVILEGES;

   

  Stap 6

  Schakel over naar de database 'mailserver' die je zojuist hebt aangemaakt met het commando:

  USE mailserver;

   

  Stap 7

  Maak vervolgens een tabel aan voor respectievelijk de virtuele domeinen, e-mailadressen (inclusief wachtwoord) en aliassen. De code hieronder kun je in zijn geheel kopiëren en plakken in Putty.

  CREATE TABLE virtual_domains (
   DomainId INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 
   DomainName VARCHAR(50) NOT NULL
  );
  
  CREATE TABLE virtual_mailboxes (
   MailId INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   DomainId INT NOT NULL,
   password VARCHAR(255) NOT NULL,
   Email VARCHAR(100) UNIQUE KEY NOT NULL,
   FOREIGN KEY (DomainId) REFERENCES virtual_domains(DomainId) ON DELETE CASCADE
  );
  
  CREATE TABLE virtual_aliases (
   AliasId INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   DomainId INT NOT NULL,
   Source VARCHAR(100) NOT NULL,
   Destination VARCHAR(100) NOT NULL,
   FOREIGN KEY (DomainId) REFERENCES virtual_domains(DomainId) ON DELETE CASCADE
  );

   

  Stap 8

  Sluit voor nu de SQL-shell met:

  exit

  Postfix installeren en configureren

   

  Stap 1

  Installeer Postfix met het commando:

  Ubuntu/Debian:

  apt -y install postfix postfix-mysql policycoreutils-python-utils

  Je krijgt na de installatie automatisch een korte installatiewizard te zien. Er wordt gevraagd om je hostname, die standaard al ingevuld wordt.

  ubuntu postfix configuration mail name

  Vervolgens moet je een mail server configuration type selecteren. Kies hier voor 'internet site'.

  ubuntu postfix configuration

  CentOS:

  yum -y install postfix postfix-mysql policycoreutils-python-utils

  Het kan zijn dat Postfix al aanwezig is op je VPS. Bij een minimal install van CentOS 7 en 8 in juni 2020 was dit het geval.


   

  Stap 2

  De configuratie van Postfix wordt aangestuurd via /etc/postfix/main.cf. Open dit bestand, bijvoorbeeld met:

  nano /etc/postfix/main.cf
  

   

  Stap 3

  Pas de volgende waardes aan/voeg ze toe in het geopende bestand. Een deel van deze opties zijn optioneel. In de toelichting onder de code leggen wij de functie van deze opties uit en welke waardes je kunt gebruiken.

  Een overzicht van alle beschikbare configuratieopties voor Postfix vind je hier.

  Heb je voor de installatie van je VPS een SSH, one time password, of Cloud-Init installatie gebruikt? Stel dan voor de correcte werking van mydestination eerst je hostname in, zie deze handleidingen voor Ubuntu en CentOS.

  myhostname = mail.example.com
  mydomain = example.com
  myorigin = $mydomain
  smtp_bind_address = 123.123.123.123
  smtp_bind_address6 = 2a01:7c8:d001:2::1
  inet_interfaces = all
  inet_protocols = all
  mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
  smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks
  home_mailbox = Maildir/
  Toelichting
  • myhostname: Wanneer je VPS mail stuurt namens de localhost / host name, gebruikt Postfix als domein de waarde van de variabele $myhostname. Standaard gebruikt Postfix als waarde de localhost van je VPS.
   Wil je dat Postfix een ander domein gebruikt voor $myhostname? Uncomment / verwijder dan de # bij een van de aanwezige #myhostname regels (omstreeks regel 80-90) en geef de gewenste domeinnaam op.
    
  • mydomain: De variabele $mydomain wordt een aantal keer gebruikt in de Postfix-configuratie, voornamelijk om andere variabelen aan te vullen (zie bijvoorbeeld myorigin hieronder).
   Postfix gebruikt hiervoor de waarde van $myhostname min het eerste deel. Is bijvoorbeeld server.example.com de waarde van $myhostname, dan wordt de $mydomain variabele automatisch ingevuld als 'example.com'.
   Wil je dit zelf aanpassen? Uncomment dan 'mydomain' en pas die naar wens aan.
    
  • myorigin: Voor lokale mail (binnen je VPS) gebruikt Postfix standaard de waarde van $myhostname. Het is netter dit aan te passen naar de waarde van $mydomain. Uncomment 'myorigin = $mydomain'.
    
  • smtp_bind_address (optioneel): Postfix gebruikt voor het versturen van mail een willekeurig beschikbaar IP-adres van je VPS. Wil je hier meer controle over, dan kun je een IP-adres specificeren door onderaan in het configuratiebestand de volgende regel toe te voegen. Vervang hierbij 123.123.123.123 door het IP-adres dat je wil gebruiken. Deze optie is niet aanwezig in CentOS 8.
    
  • smtp_bind_address6 (optioneel): Net als smtp_bind_address kun je smtp_bind_address6 gebruiken om aan een specifiek IPv6-adres te binden. Deze optie is niet aanwezig in CentOS 8.
    
  • inet_interfaces: De netwerk interfaces waarop Postfix mail ontvangt. Je kan hier IP-adressen specificeren.
    
  • inet_protocols: Wil je enkel IPv4 of IPv6 gebruiken? Pas dan de waarde van inet_protocols aan naar ipv4 of ipv6, bijvoorbeeld:
   inet_protocols=ipv4
   
    
  • mydestination: De domeinen waarvoor de $local_transport mail transport wordt gebruikt. Voor andere domeinen wordt de SQL-constructie gebruikt die we in dit artikel opzetten.
    
  • smtpd_recipient_restrictions: De waarde permit_mynetworks vertelt Postfix om verbindingen die in $mynetworks staan toe te staan voor 'RCPT TO'commando's.
    
  • home_mailbox: De mapnaam waar de mailbox in wordt aangemaakt. Stel dat je hier 'Maildir' invult, dan wordt met de configuratie die je in dit artikel doorloopt de mailbox aangemaakt in /home/vmail/<jedomeinnaam>/<gebruikersnaam>/Maildir/.
    

   

  Stap 4

  De Postfix-configuratie heeft (bijna) geen default of uitgecommentarieerde code voor SSL/TLS. Scroll naar het eind van het bestand en voeg de volgende code toe/pas de bestaande waardes aan. In de toelichting leggen wij de code nader toe.

  Let op: In de versie van december 2021 van Postfix is er een kopje 'TLS parameters' aanwezig. Voeg de onderstaande code daar toe / pas de bestaande code aan waar nodig.

  #TLS configuration options
  append_dot_mydomain = no
  biff = no
  config_directory = /etc/postfix
  dovecot_destination_recipient_limit = 1
  smtp_tls_security_level = may
  smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
  smtpd_tls_cert_file=/etc/letsencrypt/live/mail.example.com/fullchain.pem
  smtpd_tls_key_file=/etc/letsencrypt/live/mail.example.com/privkey.pem
  smtpd_sasl_auth_enable = yes
  smtpd_sasl_security_options = noanonymous, noplaintext
  smtpd_sasl_tls_security_options = noanonymous
  smtpd_tls_auth_only = yes
  smtpd_tls_security_level = may
  smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
  smtpd_use_tls=yes
  Toelichting
  • append_dot_mydomain: lokale mail gericht aan gebruikers zonder domeinnaam krijgen de opgegeven domeinnaam toegevoegd. Gebruik 'no' of je hostname, e.g. server.voorbeeld.nl.
    
  • biff: Stuurt gebruikers op je besturingssysteem een 'new mail' notificatie als er nieuwe mail komt. Als je VPS als mailserver wordt opgezet en niet als remote werkplek, gebruik je 'no' als waarde om dit uit te schakelen.
    
  • config_directory: de locatie waar main.cf en master.cf zijn opgenomen.
    
  • dovecot_destination_recipient_limit: Geeft mails op je mailserver af aan maximaal het opgegeven aantal gebruikers tegelijkertijd.
    
  • smtp_tls_security_level: Het standaard beveiligingsniveau van de Postfix SMTP client. De optie 'may' zorgt ervoor dat TLS gebruikt wordt als de remote SMTP server waar mail naar verstuurd wordt dit ondersteund. Zo niet, dan wordt plaintext gebruikt.
    
  • smtp_ & smtpd_tls_session_cache_database: De naam van het SMTP en SMTPD session cache bestand, zie deze pagina voor meer informatie over session caching.
    
  • smtpd_tls_cert_file & smtpd_tls_key_file: De locatie van je SSL-certificaat en private key. Vervang mail.example.com door het subdomein dat je wil gebruiken om mail over te sturen en ontvangen.
    
  • smtpd_sasl_auth_enable: Staat SASL-authenticatie toe. SASL is een technologie waarmee authenticatie losgekoppeld kan worden van de applicatie. Onze VPS-mailservice gebruikt bijvoorbeeld SASL. In deze handleiding gebruiken we het om Dovecot en Postfix met elkaar te kunnen laten communiceren.
    
  • smtpd_sasl_security_options: Verbied anonieme verbindingen en plaintext wachtwoorden voor SASL-verbindingen. Dit gebruikt Postfix voor het afleveren van mail aan Dovecot.
    
  • smtpd_sasl_tls_security_options: Verbied anonieme verbindingen voor TLS versleutelde SMTP sessies.
    
  • smtpd_tls_auth_only: Met de waarde 'yes' wordt een TLS-verbinding vereist. Onveilige verbindingen zonder encryptie worden niet toegestaan.
    
  • smtpd_tls_security_level: De waarde 'may' laat remote SMTP clients weten dat STARTTLS ondersteund wordt op je server. Het wordt niet verplicht door deze optie, daar zorgt smtpd_tls_auth_only = yes voor.
    
  • smtpd_use_tls: Vereist TLS van remote SMTP clients met de waarde 'yes' (dit is aanzienlijk veiliger dan de default optie 'no').

   

  Stap 5

  In deze stap voeg je de benodigde code toe om gebruik te maken van virtual mailboxes. Voeg aan het eind van het bestand de volgende code toe. In de toelichting leggen wij virtual mailboxes en de code nader toe.

  # Virtual mail settings
  virtual_transport = dovecot
  smtpd_sasl_type = dovecot
  smtpd_sasl_path = private/auth
  virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/virtual-mailbox-domains.conf
  virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/virtual-mailbox-users.conf
  virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/virtual-alias-maps.conf
  
  Toelichting

  In de inleiding van dit artikel gaven wij aan dat wij virtual mailboxes gebruiken. In Linux heb je systeem users, zoals root en gebruikersaccounts die je zelf aanmaakt. Standaard worden die gebruikt voor het sturen van mail, met bijvoorbeeld als versturend domein je hostname. Dit werkt prima wanneer je één domein host, zoals voorbeeld.nl, maar als je twee of meer domeinen host, hoe maak je dan onderscheid tussen bijvoorbeeld info@voorbeeld.nl en info@example.com? Die zouden beide het gebruikersaccount 'info' gebruiken.

  Voor dergelijke scenario's raden wij virtual mailboxes aan (en omdat het overzichtelijk werkt). Hiermee specificeer je duidelijk welke domeinen op je VPS mail mogen ontvangen en versturen.

  Dat brengt ons bij de code:

  • virtual_transport: Geeft aan welke LMTP (Local Mail Transfer Protocol) gebruikt wordt voor het afleveren van mail. In dit geval is dat die van Dovecot.
    
  • virtual_sasl_type: Geeft aan welk type SASL-authenticatie gebruikt wordt. Hier is dat Dovecot.
    
  • virtual_sasl_path: Geeft aan waar de authenticatie-socket zich bevindt relatief gezien ten opzichte van de Postfix spool directory (standaard /var/spool/postfix)
    
  • virtual_mailbox_domains: geeft aan waar een overzicht te vinden is van de (virtuele) domeinen die via je VPS mail versturen / ontvangen. In dit geval wordt een mysql-verbinding gebruikt waarvan de configuratie bepaalt is in /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.conf (dit bestand maak je aan in de volgende stap).
    
  • virtual_mailbox_maps: bepaalt waar de virtuele mailboxes te vinden zijn. In dit geval verwijst dit ook naar een configuratiebestand waarin een sql-verbinding is geconfigureerd.
    
  • virtual_alias_maps: Hiervoor geldt hetzelfde als bij virtual_mailbox_maps, maar dan voor mail aliases.

  Sla hierna de wijzigingen op en sluit het bestand (ctrl + > > enter).


   

  Stap 6

  In de vorige stap heb je de locatie opgegeven van de virtual_mailbox_domains-, virtual_mailbox_maps- en virtual_alias_maps-configuratiebestanden. Met de code hieronder maak je deze bestanden aan en configureer je ze.

  Pas de waardes 'user', 'password' en 'mailserver' aan naar respectievelijk de naam en het wachtwoord van de database-gebruiker en de databse naam die je in stap 5 en 4 van het eerste onderdeel hebt ingesteld.

  Tip: Je kunt de code bijvoorbeeld naar een tekst editor kopiëren en plakken, waar nodig de gegevens aanpassen en daarna in Putty plakken.

  echo 'user = user' > /etc/postfix/virtual-mailbox-domains.conf
  echo 'password = password' >> /etc/postfix/virtual-mailbox-domains.conf
  echo 'hosts = 127.0.0.1' >> /etc/postfix/virtual-mailbox-domains.conf
  echo 'dbname = mailserver' >> /etc/postfix/virtual-mailbox-domains.conf
  echo "query = SELECT 1 FROM virtual_domains WHERE DomainName ='%s'" >> /etc/postfix/virtual-mailbox-domains.conf
  
  echo 'user = user' > /etc/postfix/virtual-mailbox-users.conf
  echo 'password = password' >> /etc/postfix/virtual-mailbox-users.conf
  echo 'hosts = 127.0.0.1' >> /etc/postfix/virtual-mailbox-users.conf
  echo 'dbname = mailserver' >> /etc/postfix/virtual-mailbox-users.conf
  echo "query = SELECT 1 FROM virtual_mailboxes WHERE Email='%s'" >> /etc/postfix/virtual-mailbox-users.conf
  
  echo 'user = user' > /etc/postfix/virtual-alias-maps.conf
  echo 'password = password' >> /etc/postfix/virtual-alias-maps.conf
  echo 'hosts = 127.0.0.1' >> /etc/postfix/virtual-alias-maps.conf
  echo 'dbname = mailserver' >> /etc/postfix/virtual-alias-maps.conf
  echo "query = SELECT Destination FROM virtual_aliases WHERE Source='%s'" >> /etc/postfix/virtual-alias-maps.conf
  
  Toelichting
  • Met de echo commando's wordt de code rechtstreeks in de opgegeven bestanden toegevoegd.
  • Het eerste echo commando in ieder blok maakt het bijbehorende bestand aan.
  • De >> in de commando's voegt de respectievelijke regel aan het eind van het bestand toe.
  • Het laatste commando in ieder blok gebruikt dubbele quotes omdat anders de apostrof niet meegenomen wordt.

   

  Stap 7

  Pas de rechten aan op de bestanden zodat de root-user ze kan lezen en schrijven en de groep ze kan lezen:

  chmod 640 /etc/postfix/virtual-mailbox-domains.conf
  chmod 640 /etc/postfix/virtual-mailbox-users.conf
  chmod 640 /etc/postfix/virtual-alias-maps.conf

   

  Stap 8

  Open /etc/postfix/master.cf:

  nano /etc/postfix/master.cf

   

  Stap 9

  De configuratie in dit bestand beheerst alle processen die door Postfix worden gestart. Pas de configuratie aan, zodat het eerste deel er uit ziet als in het voorbeeld hieronder.

  #
  # Postfix master process configuration file. For details on the format
  # of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
  # on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
  #
  # Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
  #
  # ==========================================================================
  # service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
  #        (yes)  (yes)  (no)  (never) (100)
  # ==========================================================================
  smtp   inet n    -    n    -    -    smtpd
  #smtp   inet n    -    n    -    1    postscreen
  #smtpd   pass -    -    n    -    -    smtpd
  #dnsblog  unix -    -    n    -    0    dnsblog
  #tlsproxy unix -    -    n    -    0    tlsproxy
  submission inet n    -    n    -    -    smtpd
   -o syslog_name=postfix/submission
   -o smtpd_tls_security_level=encrypt
   -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
   -o smtpd_tls_auth_only=yes
   -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
  # -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
  # -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
  # -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
   -o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
  # -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
   -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
  #smtps   inet n    -    n    -    -    smtpd
  # -o syslog_name=postfix/smtps
  # -o smtpd_tls_wrappermode=yes
  # -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  # -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
  # -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
  # -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
  # -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
  # -o smtpd_recipient_restrictions=
  # -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
  # -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
  #628    inet n    -    n    -    -    qmqpd
  pickup  unix n    -    n    60   1    pickup
  cleanup  unix n    -    n    -    0    cleanup
  qmgr   unix n    -    n    300   1    qmgr
  #qmgr   unix n    -    n    300   1    oqmgr
  tlsmgr  unix -    -    n    1000?  1    tlsmgr
  rewrite  unix -    -    n    -    -    trivial-rewrite
  bounce  unix -    -    n    -    0    bounce
  defer   unix -    -    n    -    0    bounce
  trace   unix -    -    n    -    0    bounce
  verify  unix -    -    n    -    1    verify
  flush   unix n    -    n    1000?  0    flush
  proxymap unix -    -    n    -    -    proxymap
  proxywrite unix -    -    n    -    1    proxymap
  smtp   unix -    -    n    -    -    smtp
  relay   unix -    -    n    -    -    smtp
      -o syslog_name=postfix/$service_name
  #    -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
  showq   unix n    -    n    -    -    showq
  error   unix -    -    n    -    -    error
  retry   unix -    -    n    -    -    error
  discard  unix -    -    n    -    -    discard
  local   unix -    n    n    -    -    local
  virtual  unix -    n    n    -    -    virtual
  lmtp   unix -    -    n    -    -    lmtp
  anvil   unix -    -    n    -    1    anvil
  scache  unix -    -    n    -    1    scache

  Ga naar het eind van het bestand en voeg daar nog de volgende regels toe:

  Ubuntu/Debian:

  dovecot   unix  -       n       n       -       -       pipe
    flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/deliver -f ${sender} -d ${recipient}

  CentOS:

  dovecot  unix -    n    n    -    -    pipe
   flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/libexec/dovecot/deliver -f ${sender} -d ${recipient}
  

  Sla tot slot je wijzigingen op en sluit het bestand (ctrl + > > enter).


  Dovecot installeren en configureren

   

  Stap 1

  Installeer Dovecot met het commando:

  Ubuntu/Debian:

  apt -y install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-lmtpd dovecot-mysql

  CentOS:

  yum -y install dovecot dovecot-mysql

   

  Stap 2

  De configuratie van Dovecot is verspreid over meerdere specifieke bestanden. Eerst pas je de algemene configuratie aan in /etc/dovecot/dovecot.conf.

  nano /etc/dovecot/dovecot.conf

   

  Stap 3

  Pas de waardes van de onderstaande opties aan in het bestand zodat die overeenkomen met dit voorbeeld.

  Ubuntu/Debian:

  !include_try /usr/share/dovecot/protocols.d/*.protocol
  listen = *, :: 
  !include conf.d/*.conf 
  !include_try local.conf

  CentOS:

  protocols = imap pop3 lmtp
  listen = *, ::
  !include conf.d/*.conf
  !include_try local.conf

  Sla de wijzigingen op en sluit tot slot het bestand (ctrl + > > enter).

  CentOS 8/Ubuntu/Debian - Optioneel:

  Kom je er niet uit?

  Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

  Neem contact op