Winkelwagen

  Sorry, we konden geen resultaten vinden voor jouw zoekopdracht.

  Ik wil een een nieuwe partitie in CentOS maken

  Wanneer je een uitbreiding van jouw schijfruimte uitvoert, of je hebt nog ongepartioneerde ruimte over, dan kun je deze ruimte gebruiken om een nieuwe partitie aan te maken. Wanneer hieronder een commando wordt aangegeven, dan voer je de tekst in en druk je vervolgens op 'Enter'.

  Let op: Wil je je bestaande partitie uitbreiden? Volg dan de stappen in dit artikel.


  Om een nieuwe partitie te creëren volg je de volgende zeven stappen:

  1. Log in als ‘root’ op je VPS. Vervolgens gebruik je het volgende commando om het creëren van een partitie te beginnen:
   fdisk /dev/vda
   Vervolgens geef je het commando:
   p
   partitietabelDe huidige partities worden getoond. Partities 1, 2, 3 en 4 zijn de primaire partities. Kies voor de nieuwe partitie een ongebruikt nummer (in de meeste gevallen is dit 3 of 4). Schrijf dit nummer ergens op, of onthoud het. Het nummer is namelijk nodig bij de volgende stappen. Noteer tevens het laatste cylinder nummer. Je kunt dit nummer vinden op de regel van de laatste partitie in de end kolom. We gebruiken als voorbeeld 104025. Voer hierna het volgende commando uit:
   n
  2. Hierna vervolg je het proces door op p te drukken. Vul het partitienummer in. Kies hierbij het partitienummer dat je hebt opgeschreven of onthouden in stap 1. Zorg ervoor dat je wederom het nummer ergens opschrijft of goed onthoudt: het nummer is wederom nodig in latere stappen. In het geval dat je wordt gevraagd om een eerste cylinder toe te voegen, kies je het cylindernummer dat je eerder genoteerd hebt + 1. In ons voorbeeld is dit 104026 (104025+1). De laatste cylinder wordt nu automatisch berekend, je kan deze accepteren door op Enterte drukken. Hierna maak je de partitie door het volgende commando uit te voeren:
   w
  3. Je reboot nu je VPS (via het commando rebootbijvoorbeeld) en vervolgens voer je het volgende commando uit:
   mke2fs -j /dev/vdaX
   Hierbij vervang je de X in het commando door het partitienummer dat je in de vorige stappen hebt gebruikt.
  4. Nadat de partitie is geformatteerd, maak je een zogeheten ‘mount point’ aan. Creëer een nieuwe directory met het volgende commando:
   mkdir /mynewpartition
   Hierbij kies je zelf de naam die je wilt gebruiken voor ‘mynewpartition’. Het is wederom belangrijk om deze partitienaam op te schrijven of te onthouden.
  5. Hierna kopieer je '/etc/fstab' door middel van het volgende commando:
    cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
  6. De partitie is nu klaar om te worden toegevoegd aan /etc/fstab. Gebruik hierrvoor het volgende commando:
   echo '/dev/vdaX /mynewpartition ext4 defaults 1 1' >> /etc/fstab
   Vervang ook hier de X in het commando door het partitienummer dat je in de vorige stappen hebt gebruikt.
  7. Om de partitie in gebruik te nemen 'mount' je de partitie:
   mount /mynewpartition

  Kom je er niet uit?

  Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

  Neem contact op