Hulpartikel overzicht

Hulpartikel

Kubectl installatiehandleiding

Voor het beheer van je Kubernetes-cluster maak je gebruik van een programma genaamd 'kubectl'. Simpel gezegd is Kubectl een command-line tool waarmee je commando's uitvoert op een Kubernetes cluster.

Je installeert kubectl op je lokale computer of laptop. In deze handleiding laten we zien hoe je Kubectl installeert in Windows/Linux/MacOS.

De versie van Kubectl mag maar één versie afwijken van de versie van Kubernetes die je Kubernet-cluster gebruikt. Gebruikt jouw Kubernetes-cluster bijvoorbeeld versie 1.26 dan mag Kubectl versie 1.25, 1.26 of 1.27 zijn.


Kubectl installeren in Windows

 

Stap 1

Maak in Windows-verkenner een map aan, bijvoorbeeld de directory C:\kubectl


 

Stap 2

Gebruik de link hieronder om Kubectl te downloaden en plaats het bestand in de zojuist aangemaakte map. Vervang in het adres de versie van Kubectl door jouw versie van Kubernetes. Je kunt deze controleren in het TransIP-controlepaneel.

https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/v1.27.2/bin/windows/amd64/kubectl.exe


 

Stap 3

Druk tegelijkertijd op je toetsenbord op het Windows Start-icoon + R. Het uitvoeren/run-scherm verschijnt. Type hier het commando 'sysdm.cpl' en druk op 'OK' of de enter-toets.

run sysdm

Klik op het tabblad 'Advanced' > 'Environment Variables'.

system properties advanced environment variables

Je ziet een kopje 'User variables for ...' en 'System variables'. Scroll onder 'User variables' naar 'Path' en klik op 'Edit'.

environment variables user variables path

Klik op 'New' en geef de directory op die je in stap 1 hebt aangemaakt (hoofdlettergevoelig). Klik tot slot drie maal op 'OK' om alle geopende vensters te sluiten.

new environment variable

Gefeliciteerd! Je hebt Kubectl succesvol geïnstalleerd op je computer. Je kunt nu gebruik maken van Kubectl door de command prompt (CMD) te starten (Windows Start-knop > cmd) en het commando 'kubectl' uit te voeren, bijvoorbeeld als test:

kubectl version

De output zal er ongeveer uitzien als volgt:

username@COMPUTERNAME>kubectl version
Client Version: v1.27.2
Server Version: v1.26.3

Kubectl installeren in Linux

 

Stap 1

Start een terminal en download de laatste, of een specifieke versie van Kubectl met een van de volgende commando's:

laatste versie:

curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl"

specifieke versie:

curl -LO https://dl.k8s.io/release/v1.27.2/bin/linux/amd64/kubectl

Vergeet niet 1.27.2 te vervangen door de Kubernetes-versie die jouw Kubernetes-cluster gebruikt (terug te zien in het TransIP-controlepaneel).


 

Stap 2

Installeer vervolgens Kubectl met het commando:

sudo install -o root -g root -m 0755 kubectl /usr/local/bin/kubectl

Gefeliciteerd! Je hebt Kubectl succesvol geïnstalleerd op je computer. Je kunt direct kubectl testen met het commando:

kubectl version

De output zal er ongeveer uitzien als volgt:

username@COMPUTERNAME>kubectl version
Client Version: v1.27.2
Server Version: v1.26.3

Kubectl installeren in MacOS

De installatie van Kubectl op MacOS verschilt licht afhankelijk van of je een Intel processor of een Apple silicon processor gebruikt.

 

Stap 1

Start een terminal en download de laatste, of een specifieke versie van Kubectl met de commando's:

Intel processor - Kubectl laatste versie:

curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/darwin/amd64/kubectl"

Intel processor - Kubectl specifieke versie:

curl -LO "https://dl.k8s.io/release/v1.27.2/bin/darwin/amd64/kubectl"

Vergeet niet 1.27.2 te vervangen door de Kubernetes-versie die jouw Kubernetes-cluster gebruikt (terug te zien in het TransIP-controlepaneel).

Apple silicon processor - Kubectl laatste versie:

curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/darwin/arm64/kubectl"

Apple silicon processor - Kubectl specifieke versie:

curl -LO "https://dl.k8s.io/release/v1.27.2/bin/darwin/arm64/kubectl"

Vergeet niet 1.27.2 te vervangen door de Kubernetes-versie die jouw Kubernetes-cluster gebruikt (terug te zien in het TransIP-controlepaneel).


 

Stap 2

Maak het bestand uitvoerbaar, maak de /usr/local/bin directory aan (het kan zijn dat die al bestaat), verplaats kubectl naar een directory die is opgenomen in het $PATH systeem-variabele (zodat het vanuit iedere directory kan worden uitgevoerd), en maak de root user eigenaar van het bestand:

chmod +x ./kubectl
sudo mkdir /usr/local/bin/ 
sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl
sudo chown root: /usr/local/bin/kubectl

Gefeliciteerd! Je hebt Kubectl succesvol geïnstalleerd op je computer. Je kunt direct kubectl testen met het commando:

kubectl version

De output zal er ongeveer uitzien als volgt:

username@COMPUTERNAME>kubectl version
Client Version: v1.27.2
Server Version: v1.26.3

 

Heb je ook een goed idee?

Stuur jouw idee in! Met genoeg stemmen komt jouw idee op onze wishlist!

Heeft dit artikel je geholpen?

Maak een account aan of log in om een beoordeling achter te laten.

Reacties

Maak een account aan of log in om een reactie te plaatsen.

Kom je er niet uit?

Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

Neem contact op