Winkelwagen

  Sorry, we konden geen resultaten vinden voor jouw zoekopdracht.

  Een DKIM-record instellen

  Één van de toepassingen van een TXT-record is het gebruik van een DKIM-sleutel (DomainKeys Identified Mail). In dit artikel leggen we uit hoe je een zogenaamd DKIM-record instelt via je controlepaneel.

  DKIM wordt gebruikt om de validiteit van de afzender van e-mails te kunnen controleren. Bij het verzenden van e-mails wordt dan een digitale handtekening meegestuurd. Deze wordt gecontroleerd door middel van de sleutel (of key) die in het DKIM-record is opgenomen.


  Waar voeg ik een DKIM-record toe?

  DNS-records voeg je eenvoudig en kosteloos toe via je controlepaneel. Klik in het linkermenu op 'Domein' en klik vervolgens in de linkerkolom op het domein waar je het DKIM-record voor wilt instellen (niet aanvinken).

  Scrol nu naar 'Geavanceerd Domeinbeheer', gevolgd door 'DNS'. Zie je dit nog niet terug, zet dan eerst de schakelaar om achter 'TransIP instellingen'. Je ziet daarna een overzicht terug van jouw DNS-records, die je vervolgens naar wens kan aanpassen.

  Voorbeeld van een correct DKIM record


  Hoe stel ik een DKIM-record in?

  In de bovenstaande afbeelding zie je een voorbeeld van een DKIM-record terug. Wanneer je een webhostingpakket of de VPS Mailservice gebruikt, dan kun je gebruik maken van een drietal CNAME-records die naar onze DKIM-records verwijzen.

  Als je gebruikmaakt van de VPS Mailservice dan stel je tijdens de configuratie onderstaande CNAME-records in. Als je gebruikmaakt van een webhostingpakket dan worden deze CNAME-records automatisch ingesteld tenzij je zelf je DNS beheert. Als je de DNS zelf beheert, dan krijg je een e-mail met de CNAME-records om deze zelf in te stellen.

  TransIP DKIM records

  Veel partijen gebruiken net als wij CNAME-records om naar hun eigen DKIM-records te wijzen. Wanneer je een CNAME-record wil toevoegen aan jouw DNS-instellingen, volg dan de stappen uit dit artikel.

  Mocht je e-mail versturen vanaf een eigen mailserver, dan is het van belang dat je hier zelf DKIM op installeert en configureert. Hoe dit werkt leggen we voor Linux uit in onze Exim- en Postfix-documentatie, zie dit artikel.

  Via deze DKIM-generator kun je vervolgens zelf een DKIM record en bijbehorende 'keys' aanmaken. In het eerste vak voer je het domein in. In het tweede vak voer je de 'Selector' in, waarmee je het DKIM-record een naam geeft, bijvoorbeeld 'key1'.

  Kies vervolgens een Key size in bits en klik op 'Create keys'. Vervolgens worden de public key en private key getoond, gevolgd door het daadwerkelijke DKIM-record, zoals hieronder te zien is.

  dkim voorbeeld


  Naam

  In ons voorbeeld is de volledige naam van het DKIM-record key1._domainkey.site-voorbeeld.nl. Hierin is 'key1' de Selector, terwijl het onderdeel _domainkey aangeeft dat we een DKIM-sleutel voor de domeinnaam in de waarde willen opgeven.

  In dit geval vul je als 'Naam' van het DNS-record alleen key1._domainkey in. Onze DNS-software voegt op de achtergrond de domeinnaam toe.


  TTL

  De 'TTL' van een DNS record bepaalt hoe lang het record in de cache mag blijven staan. Wij raden aan om de TTL laag te houden, bijvoorbeeld op 1 of 5 minuten.


  Type

  Omdat een DKIM-record een variatie is op het TXT-record, kiezen we onder 'Type' voor 'TXT'.


  Waarde

  • De waarde van een DKIM-record dat met de eerdergenoemde generator is aangemaakt, begin je met v=DKIM1. Dit betekent dat DKIM versie 1 wordt gebruikt.
  • Hierna volgt k=rsa; . De 'k' duidt dat de Key type wordt aangeduid; 'rsa' is de standaard Key type die gebruikt wordt.
  • Tot slot wordt de Public key ingevoerd, aangeduid door 'p=' met daarna de volledige Public key.

  dkim voorbeeld

  Hierboven zie je nogmaals het DKIM-record dat we als voorbeeld gebruiken. De volledige invoer van het DKIM-record in het controlepaneel wordt dan als volgt:

  Voorbeeld van een correct DKIM record

  v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAoqlm2TgwhaYWu0nc3waaQ18xQJ/8OpoUsj1ncjiCTAXtzYtq+glAPJdA3RA4xdczaXCoGEEwyE3BoHuwIyuxQhQ4ii5j5yHGUGiUrWkHQpzKK9M0bLSFwZdaq+5RftcRCaKO8jxReYU8V7s10xQxzQ0SebXqltPz4HQjt2QxEXxeDUvmkdrEehYOt5/hL33d4dFMURWwPF2vAf8Rhyv0OlyZ2mA+WLpWrqiNHQsLNPnfOtuG8dykJIhoQ6GEzl6lFd/z14YQ+bw6PEpjjj2/hKfX7JTqAcJvk73qPBx/74F6PseNU6ARzzfeS0gNhtB1G3kOPFUV1R7krkLHR55SLwIDAQAB

  Let op: Het is van belang dat je bij het invullen van jouw DKIM-record de aanhalingstekens (") aan het begin en het einde van de waarde niet overneemt. Ditzelfde geldt voor backslashes ( \ ).

  De aanhalingstekens worden door onze DNS software op de achtergrond toegevoegd; de backslashes zijn verder overbodig.


  DKIM-records instellen voor subdomeinen

  Mocht je een DKIM record voor een subdomein willen gebruiken, dan voer je na de sleutel het subdomein in (zonder punt):

  key1._domainkey.subdomein 

  Ook hier hoef je het root domein er niet achter te plaatsen, dit doet onze DNS-software automatisch.

  dkim subdomein voorbeeld  Dit artikel heeft het instellen van een DKIM-record behandeld. Voor een algemene uitleg over DNS-records en het invoeren hiervan check je het artikel 'Wat zijn DNS en nameservers?'.

  Wil je weten hoe je onder andere de DKIM-records van jouw webhostingpakket instelt, gebruik dan het artikel 'De DNS instellingen van mijn webhostingpakket'.

  Mocht je aan de hand van dit artikel nog vragen hebben, aarzel dan niet om onze supportafdeling te benaderen. Je kunt hen bereiken via de knop 'Neem contact op' onderaan deze pagina.

  Kom je er niet uit?

  Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

  Neem contact op