Winkelwagen

  Sorry, we konden geen resultaten vinden voor jouw zoekopdracht.

  Je VPS verbinden met STACK

  Omdat STACK ondersteuning biedt voor het WebDAV- en SFTP-protocol, kun je de opslagruimte hiervan beschikbaar stellen voor je VPS. Zo kun je jouw STACK bijvoorbeeld gebruiken als doellocatie voor het wegschrijven van back-ups.

  In dit artikel leggen we uit hoe je jouw STACK kunt mounten op een Linux-VPS. Draait jouw VPS op Windows Server? Haal dan je hart op met dit artikel.

  Let op, het overdragen van data tussen je VPS en je STACK verbruikt dataverkeer!

  • In dit artikel gebruiken we <linux-gebruiker>, <stack-gebruiker>, <stack-naam> en <stack-wachtwoord> als voorbeeld. Vul in plaats hiervan de Linux-gebruikersnaam, de STACK-gebruikersnaam, het STACK-wachtwoord, of de naam van de STACK in en laat de haakjes weg.
  • Daarnaast gaan we er in dit artikel vanuit dat de Linux-gebruiker waarmee je de instructies uitvoert sudo-rechten heeft. 

  WebDAV (davfs2)

  Klik hieronder op de Linux-distributie welke op jouw VPS geïnstalleerd staat om de stappen hiervoor weer te geven.

  Ubuntu / Debian

  Om een WebDAV-verbinding te kunnen maken moet davfs2 geïnstalleerd zijn op je VPS. Dit doe je als volgt:

  sudo apt-get update
  sudo apt-get -y install davfs2

  Tijdens het installeren van davfs2 word je gevraagd of je naast de root-gebruiker ook andere gebruikers toestemming wilt geven om WebDAV-verbindingen te maken. Kies hier voor <Yes>. Ook is het belangrijk om elke gebruiker die je toestemming wilt geven apart toe te voegen aan de groep davfs2:

  sudo usermod -aG davfs2 <linux-gebruiker>

  In dit voorbeeld maken we een nieuwe map aan in de thuismap van de gebruiker om de STACK-ruimte in beschikbaar te maken. Hierbij maken we de gebruiker ook eigenaar van de map:

  sudo mkdir -m 700 /home/<linux-gebruiker>/STACK
  sudo chown <linux-gebruiker>:<linux-gebruiker> /home/<linux-gebruiker>/STACK

  Hierna stellen we de map die we voor STACK willen gebruiken in als mount-locatie. Hiervoor voegen we een regel toe aan het fstab-bestand:

  echo "https://<stack-naam>.stackstorage.com/remote.php/webdav /home/<linux-gebruiker>/STACK davfs rw,user,uid=<linux-gebruiker>,noauto 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab

  Nu het OS weet dat je het WebDAV-adres van je STACK wilt koppelen aan een lokale map, is het tijd om de inloggegevens voor het adres in te stellen. Omdat de map en het bestand die hiervoor nodig zijn nog niet bestaan, moeten deze eerst worden aangemaakt. Dit doe je als volgt:

  sudo mkdir -m 755 /home/<linux-gebruiker>/.davfs2
  sudo cp /etc/davfs2/secrets /home/<linux-gebruiker>/.davfs2
  sudo chown -R <linux-gebruiker>:<linux-gebruiker> /home/<linux-gebruiker>/.davfs2

  Nadat je het secrets-bestand hebt gekopieerd stel je de inloggegevens voor het WebDAV-adres in door een regel toe te voegen aan dit bestand:

  echo "https://<stack-naam>.stackstorage.com/remote.php/webdav <stack-gebruiker> <stack-wachtwoord>" | sudo tee -a /home/<linux-gebruiker>/.davfs2/secrets
  Je mag het wachtwoord ook weglaten. Je zult deze dan handmatig in moeten vullen wanneer je de map mount.

  Desgewenst kun je de STACK-ruimte ook automatisch laten koppelen door een regel toe te voegen aan het .profile-bestand van de gebruiker:

  echo "mount ~/STACK" | sudo tee -a /home/<linux-gebruiker>/.profile

  De gebruiker kan het STACK-wachtwoord nu zelf instellen door het bestand ~/.davfs2/secrets te bewerken met een tekstbewerker als nano of vi en de tekst <stack-wachtwoord> te vervangen door het wachtwoord of WebDAV-token dat hoort bij de opgegeven STACK-gebruiker. De laatste optie heeft hierbij de voorkeur, omdat het wachtwoord op deze manier niet opgeslagen wordt. In dit artikel leggen we uit hoe je een WebDAV-token aanmaakt voor een STACK-gebruiker.

  Delete


  CentOS

  Deze stappen werken nog niet voor CentOS 8 omdat davfs2 nog niet beschikbaar is in de EPEL-repository.

  Om een WebDAV-verbinding te kunnen maken moet davfs2 geïnstalleerd zijn op je VPS. Deze package is niet beschikbaar in de repositories die standaard ingesteld staan, maar wel in de veelgebruikte EPEL-repository. In dit artikel leggen we uit hoe je deze repository instelt op je VPS. Nadat je de EPEL-repository hebt ingesteld op je VPS, installeer je davfs2 door de volgende opdracht uit te voeren:

  sudo yum -y install davfs2

  Voordat de gebruikers op je VPS WebDAV-verbindingen kunnen maken is het nog wel belangrijk om elke gebruiker die je hier toestemming voor wilt geven toe te voegen aan de groep davfs2:

  sudo gpasswd -a <linux-gebruiker> davfs2

  In dit voorbeeld maken we een nieuwe map aan in de thuismap van de gebruiker om de STACK-ruimte in beschikbaar te maken. Hierbij maken we de gebruiker ook eigenaar van de map:

  sudo mkdir -m 700 /home/<linux-gebruiker>/STACK
  sudo chown <linux-gebruiker>:<linux-gebruiker> /home/<linux-gebruiker>/STACK

  Hierna stellen we de map die we voor STACK willen gebruiken in als mount-locatie. Hiervoor voegen we een regel toe aan het fstab-bestand:

  echo "https://<stack-naam>.stackstorage.com/remote.php/webdav /home/<linux-gebruiker>/STACK davfs rw,user,uid=<linux-gebruiker>,noauto 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab

  Nu het OS weet dat je het WebDAV-adres van je STACK wilt koppelen aan een lokale map, is het tijd om de inloggegevens voor het adres in te stellen. Omdat de map en het bestand die hiervoor nodig zijn nog niet bestaan, moeten deze eerst worden aangemaakt. Dit doe je als volgt:

  sudo mkdir -m 755 /home/<linux-gebruiker>/.davfs2
  sudo cp /etc/davfs2/secrets /home/<linux-gebruiker>/.davfs2
  sudo chown -R <linux-gebruiker>:<linux-gebruiker> /home/<linux-gebruiker>/.davfs2

  Nadat je het secrets-bestand hebt gekopieerd stel je de inloggegevens voor het WebDAV-adres in door een regel toe te voegen aan dit bestand:

  echo "https://<stack-naam>.stackstorage.com/remote.php/webdav <stack-gebruiker> <stack-wachtwoord>" | sudo tee -a /home/<linux-gebruiker>/.davfs2/secrets
  Je mag het wachtwoord ook weglaten. Je zult deze dan handmatig in moeten vullen wanneer je de map mount.

  Desgewenst kun je de STACK-ruimte ook automatisch laten koppelen door een regel toe te voegen aan het .bash_profile-bestand van de gebruiker. Door een bug in de davfs2-package welke wordt geserveerd door de EPEL-repository, wordt momenteel een waarschuwing weergegeven tijdens het mounten. Deze waarschuwing is onbelangrijk en mag daarom genegeerd worden. Door de output van het mount-commando door te sturen naar /dev/null wordt deze genegeerd door het systeem en krijg je deze helemaal niet te zien:

  echo "mount ~/STACK > /dev/null 2>&1" | sudo tee -a /home/<linux-gebruiker>/.bash_profile

  De gebruiker kan het STACK-wachtwoord nu zelf instellen door het bestand ~/.davfs2/secrets te bewerken met een tekstbewerker als nano of vi en de tekst <stack-wachtwoord> te vervangen door het wachtwoord of WebDAV-token dat hoort bij de opgegeven STACK-gebruiker. De laatste optie heeft hierbij de voorkeur, omdat het wachtwoord op deze manier niet opgeslagen wordt. In dit artikel leggen we uit hoe je een WebDAV-token aanmaakt voor een STACK-gebruiker.

  Delete  SFTP (sshfs)

  Klik hieronder op de Linux-distributie welke op jouw VPS geïnstalleerd staat om de stappen hiervoor weer te geven.

  Ubuntu / Debian

  Om een SFTP-verbinding te kunnen maken moet sshfsgeïnstalleerd zijn op je VPS. Dit doe je als volgt:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install sshfs

  In dit voorbeeld maken we een nieuwe map aan in de thuismap van de gebruiker om de STACK-ruimte in beschikbaar te maken. Hierbij maken we de gebruiker ook eigenaar van de map:

  sudo mkdir -m 700 /home/<linux-gebruiker>/STACK
  sudo chown <linux-gebruiker>:<linux-gebruiker> /home/<linux-gebruiker>/STACK

  Nu gaan we de verbinding in stand brengen met STACK. Dat doe je als volgt:

  sshfs <stack-gebruiker>@<stack-naam>@<stack-naam>.stack.storage:/ /home/<linux-gebruiker>/STACK

  Er zal gevraagd worden om een wachtwoord. Hier vul je jouw wachtwoord in van de STACK-gebruiker.

  Jouw STACK is nu succesvol verbonden met je VPS en je kunt jouw bestanden benaderen via /home/<linux-gebruiker>/STACK.

  Delete


  CentOS

  Om een SFTP-verbinding te kunnen maken moet sshfs geïnstalleerd zijn op je VPS. Dit doe je als volgt:

  sudo yum -y install fuse-sshfs

  Krijg je een foutmelding? Dan moet je mogelijk nog powertools inschakelen voordat je sshfs kunt installeren. Dat doe je met het onderstaande commando.

  sudo yum --enablerepo=powertools install fuse-sshfs 

  In dit voorbeeld maken we een nieuwe map aan in de thuismap van de gebruiker om de STACK-ruimte in beschikbaar te maken. Hierbij maken we de gebruiker ook eigenaar van de map:

  sudo mkdir -m 700 /home/<linux-gebruiker>/STACK
  sudo chown <linux-gebruiker>:<linux-gebruiker> /home/<linux-gebruiker>/STACK

  Nu gaan we de verbinding in stand brengen met STACK. Dat doe je als volgt:

  sshfs <stack-gebruiker>@<stack-naam>@<stack-naam>.stack.storage:/ /home/<linux-gebruiker>/STACK

  Er zal gevraagd worden om een wachtwoord. Hier vul je jouw wachtwoord in van de STACK-gebruiker.

  Jouw STACK is nu succesvol verbonden met je VPS en je kunt jouw bestanden benaderen via /home/<linux-gebruiker>/STACK.

  Delete

  In dit artikel hebben we uitgelegd hoe je jouw VPS verbindt met je STACK om de opslagruimte hiervan te kunnen gebruiken.

  Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze supportafdeling.

  Kom je er niet uit?

  Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

  Neem contact op