Winkelwagen

  Sorry, we konden geen resultaten vinden voor jouw zoekopdracht.

  Een intern IP-adres instellen op je Linux-VPS

  Wanneer je jouw VPS-en hebt toegevoegd aan een Private Network, dan zul je voordat je hier volledig gebruik van kunt maken eerst nog interne IP-adressen moeten instellen.

  In de voorbeelden wordt er van de 192.168.0.0/16 range gebruik gemaakt. Je kunt echter zelf kiezen uit een van de in de RFC vastgestelde IP-ranges voor gebruik binnen private networks: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 en 192.168.0.0/16. Tevens gebruiken de voorbeelden nano als editor, maar het staat je vrij je favoriete editor te gebruiken.

  Dit artikel behandelt verschillende Linux OS'en. Voor Windows, zie dit artikel.

  • Voer de stappen in dit artikel uit als root, of gebruiker met sudorechten.
    
  • Bij verkeerde aanpassingen kun je jouw VPS onbereikbaar maken. Zorg er dan ook voor dat je ook toegang via de console in het controlepaneel hebt (indien je dit via SSH uitvoert). Daarnaast is het sterk aanbevolen van te voren een Snapshot te maken waar je op kunt terugvallen.


  Fast Installs

   

  Let op: Maak je gebruik van de fast installs feature voor VPS en heb je daarbij gekozen voor installatie via SSH-keys, eenmalig wachtwoord, of cloud-config user data? Dan komen er enkele aanvullende stappen kijken bij de configuratie, ongeacht welk besturingssysteem je gebruikt. Klik hieronder op 'Fast installs proces' voor deze stappen.

  Voor Fast Installs maken we gebruik van Cloud Init. Cloud Init overschrijft automatisch je netwerkconfiguratie en om die reden moet Cloud Init, of de Cloud Init controle over het netwerk uitgeschakelt worden als volgt (je bent vrij te kiezen welke van de twee opties je gebruikt):

   

  Stap 1

   

  Cloud Init netwerkbeheer uitschakelen

  Open/maak het volgende bestand aan:

  nano /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg

  Geef het bestand de inhoud hieronder. Sla vervolgens je wijzigingen op en sluit het bestand (ctrl + x > y > enter).

  network: config: disabled 

   

  Cloud Init uitschakelen

  Cloud Init wordt enkel gebruikt voor de initiële installatie van je VPS. Het kan dan ook geen kwaad om Cloud Init geheel uit te schakelen. Dit kun je doen door enkel één leeg bestand aan te maken:

  touch /etc/cloud/cloud-init.disabled

  In het geval van CentOS of AlmaLinux kun je nu verder gaan met de configuratie van je private network IP-adres.


   

  Stap 2 - Aanvullend voor Ubuntu/Debian:

  Om verwarring in de toekomst te voorkomen is het aan te raden om het netwerkconfiguratiebestand dat door Cloud Init is aangemaakt te hernoemen naar 01-netcfg.yaml. Je kunt dit doen met het commando:

  mv /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/01-netcfg.yaml

  Je kunt nu verder gaan met je private network IP-configuratie. Mocht je na het doorlopen van deze handleiding blijken dat Cloud Init de wijziging niet goed verwerkt heeft, voer dan nog het volgende commando uit:

  dpkg-reconfigure cloud-init


  AlmaLinux 8 / Rocky Linux 8 / CentOS Stream 8

   

  Stap 1

  Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


   

  Stap 2

  Controleer de naam van je private network-adapter. Dit doe je met het commando:

  ip a
  

  Je krijgt een output te zien zoals hieronder. Voor AlmaLinux zal de naam meestal eth1 zijn (eth0 is de publieke adapter).

  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
         valid_lft forever preferred_lft forever
      inet6 ::1/128 scope host
         valid_lft forever preferred_lft forever
  2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
      link/ether 52:54:00:bb:ae:2c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
      inet 136.144.231.47/24 brd 136.144.231.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
         valid_lft 84992sec preferred_lft 84992sec
      inet6 2a01:7c8:d005:298:5054:ff:febb:ae2c/64 scope global dynamic mngtmpaddr
         valid_lft 2591969sec preferred_lft 604769sec
      inet6 fe80::5054:ff:febb:ae2c/64 scope link
         valid_lft forever preferred_lft forever
  4: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
      link/ether 52:54:00:c3:4e:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
      inet6 fe80::4efd:854e:cbde:1676/64 scope link noprefixroute
         valid_lft forever preferred_lft forever

   

  Stap 3

  Open een nieuw bestand voor de configuratie van je private network adapter. Gebruik je NetworkManager? Dan bestaat dit bestand al.

  nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

  (eth1 is de naam van je private network adapter. eth0 is de adapter van je public network.)


   

  Stap 4

  Voeg onderstaande opties toe / pas de bestaande configuratie aan. Vervang het IP achter 'IPADDR' door het IP-adres dat je daadwerkelijk wil gebruiken.

  DEVICE=eth1
  ONBOOT=yes
  NETBOOT=yes
  BOOTPROTO=static
  IPADDR=192.168.1.2
  NETMASK=255.255.255.0
  ZONE=public
  USERCTL=no

   

  Stap 5

  Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + > > enter). Voer tot slot het volgende commando uit om het netwerk te herstarten:

  ifdown eth1 && ifup eth1
  

   

  Optioneel: extra private IP's

  Wil je nog meer interne IP's instellen, dan breid je de configuratie in stap 3 uit met IPADDR1, IPADDR2, etc. en NETMASK1, NETMASK2, etc.:

  DEVICE=eth1
  ONBOOT=yes 
  NETBOOT=yes
  BOOTPROTO=static 
  IPADDR=192.168.1.2 
  IPADDR1=192.168.1.3 
  NETMASK=255.255.255.0 
  NETMASK1=255.255.255.0 
  ZONE=public
  USERCTL=no


  AlmaLinux 9 / Rocky Linux 9 / CentOS Stream 9

   

  Stap 1

  Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


   

  Stap 2

  Controleer de naam van je private network-adapter. Dit doe je met het commando:

  ip a
  

  Je krijgt een output te zien zoals hieronder. Voor AlmaLinux zal de naam meestal eth1 zijn (eth0 is de publieke adapter).

  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00     inet 127.0.0.1/8 scope host lo        valid_lft forever preferred_lft forever     inet6 ::1/128 scope host        valid_lft forever preferred_lft forever 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000     link/ether 52:54:00:43:89:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff     altname enp0s3     altname ens3     inet 136.144.141.71/24 brd 136.144.141.255 scope global dynamic noprefixroute eth0        valid_lft 53329sec preferred_lft 53329sec     inet6 2a01:7c8:fff8:1ef:5054:ff:fe43:8972/64 scope global dynamic noprefixroute        valid_lft 2591960sec preferred_lft 604760sec     inet6 fe80::5054:ff:fe43:8972/64 scope link noprefixroute        valid_lft forever preferred_lft forever 3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000     link/ether 52:54:00:3d:15:d3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff     altname enp0s7     altname ens7     inet 192.168.3.3/24 brd 192.168.3.255 scope global noprefixroute eth1        valid_lft forever preferred_lft forever     inet6 fe80::5054:ff:fe3d:15d3/64 scope link tentative noprefixroute        valid_lft forever preferred_lft forever

  Zoals je ziet krijgt hier de private networkinterface automatisch een IP-adres toegewezen (192.168.3.3). We gaan ervan uit dat je deze wil aanpassen en laten in de volgende stappen zien hoe dat werkt.  Stap 3

  Open het bestand waarin de configuratie van je private network adapter is opgenomen. Dit bestand is automatisch aangemaakt op het moment dat je je VPS aan je private network toevoegde.

  nano /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection

  (eth1 is de naam van je private network adapter. eth0 is de adapter van je public network.)


   

  Stap 4

  Pas onder '[ipv4]' de regel die begint met 'address1' aan. Vervang hier het eerste IP-adres door het interne IP-adres dat je daadwerkelijk wil gebruiken en het tweede door het gateway adres, bijvoorbeeld:

  ...some code...
  
  [ipv4]
  address1=192.168.100.10/24,192.168.100.1 dhcp-timeout=90 dhcp-vendor-class-identifier=anaconda-Linux method=manual required-timeout=20000 ...more code...

   

  Stap 5

  Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + > > enter). Voer tot slot het volgende commando uit om het private netwerk te herstarten:

  nmcli connection down ifname eth1
  nmcli connection up ifname eth1
  

   

  Optioneel: extra private IP's

  Wil je nog meer interne IP's instellen, dan breid je de configuratie in stap 4 uit met address2, address3, etc. maar dan zonder de gateway:

  ...some code...
  [ipv4] address1=192.168.100.10/24,192.168.100.1 address2=192.168.100.11/24 dhcp-timeout=90 dhcp-vendor-class-identifier=anaconda-Linux method=manual required-timeout=20000 ...more code...


  CentOS 7

   

  Stap 1

  Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


   

  Stap 2

  Controleer de naam van je private network-adapter. Dit doe je met het commando:

  ip a
  

  Je krijgt een output te zien zoals in onderstaand screenshot. Voor CentOS 7 zal de naam meestal eth1 zijn.

  ipa centos7 eth1


   

  Stap 3

  Open een nieuw bestand voor de configuratie van je private network adapter. Gebruik je NetworkManager? Dan bestaat dit bestand al.

  nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

  (eth1 is de naam van je private network adapter. eth0 is de adapter van je public network.)


   

  Stap 4

  Voeg onderstaande opties toe / pas de bestaande configuratie aan. Vervang het IP achter 'IPADDR' door het IP-adres dat je daadwerkelijk wil gebruiken.

  DEVICE=eth1
  ONBOOT=yes
  NETBOOT=yes
  BOOTPROTO=static
  IPADDR=192.168.1.2
  NETMASK=255.255.255.0
  ZONE=public

   

  Stap 5

  Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + > > enter). Voer tot slot het volgende commando uit om het netwerk te herstarten:

  systemctl restart network
  

   

  Optioneel: extra private IP's

  Wil je nog meer interne IP's instellen, dan breid je de configuratie in stap 3 uit met IPADDR1, IPADDR2, etc. en NETMASK1, NETMASK2, etc.:

  DEVICE=eth1
  ONBOOT=yes 
  NETBOOT=yes
  BOOTPROTO=static 
  IPADDR=192.168.1.2 
  IPADDR1=192.168.1.3 
  NETMASK=255.255.255.0 
  NETMASK1=255.255.255.0 
  ZONE=public


  Debian 10

   

  Stap 1

  Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


   

  Stap 2

  Open je netwerkconfiguratie:

  nano /etc/network/interfaces

   

  Stap 3

  Voeg de configuratie voor ens7 toe onderaan het geopende bestand.

  auto ens7
  iface ens7 inet static
   address 192.168.1.2
   netmask 255.255.255.0

  Je voegt hier dus een nieuwe interface toe direct onder de bestaande (ens3). Pas niet niet de bestaande 'public' interface (ens3) aan.


   

  Stap 4

  Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + > > enter). Herstart tot slot je netwerk om de wijzigingen te verwerken. Andere opties werken op moment van schrijven niet.

  systemctl restart networking
  

   

  Optioneel: extra private IP's

  Wil je nog meer interne IP's instellen? Je voegt dan voor ieder IP-adres apart een extra (soort van) sub-adapter toe in je configuratie:

  auto ens7:0
  allow-hotplug ens7:0
  iface ens7:0 inet static
   address 192.168.1.3
   netmask 255.255.255.0

  Deze constructie gebruik je per IP-adres. Een derde IP-adres krijgt dus de interface naam ens7:1, een vierde ens7:2 etc.  Debian 11

   

  Stap 1

  Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


   

  Stap 2

  Open je netwerkconfiguratie:

  nano /etc/network/interfaces

   

  Stap 3

  Voeg de configuratie voor ens7 toe onderaan het geopende bestand.

  auto ens7
  iface ens7 inet static
   address 192.168.1.2
   netmask 255.255.255.0

  Je voegt hier dus een nieuwe interface toe direct onder de bestaande (ens3). Pas niet niet de bestaande 'public' interface (ens3) aan.

  Let op: het kan zijn dat jouw Debian 11 VPS ens8 gebruikt. Dit kun je bijvoorbeeld met het ip a commando controleren.


   

  Stap 4

  Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + > > enter). Herstart tot slot je netwerk om de wijzigingen te verwerken met een van de volgende commando's: 

  /etc/init.d/networking restart
  systemctl restart networking

   

  Optioneel: extra private IP's

  Wil je nog meer interne IP's instellen? Je voegt dan voor ieder IP-adres apart een extra (soort van) sub-adapter toe in je configuratie:

  auto ens7:0
  allow-hotplug ens7:0
  iface ens7:0 inet static
   address 192.168.1.3
   netmask 255.255.255.0

  Deze constructie gebruik je per IP-adres. Een derde IP-adres krijgt dus de interface naam ens7:1, een vierde ens7:2 etc.  Debian 12

   

  Stap 1

  Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


   

  Stap 2

  Open je netwerkconfiguratie:

  nano /etc/network/interfaces

   

  Stap 3

  Voeg de configuratie voor ens7 toe onderaan het geopende bestand.

  auto ens7
  iface ens7 inet static
   address 192.168.1.2
   netmask 255.255.255.0

  Je voegt hier dus een nieuwe interface toe direct onder de bestaande (ens3). Pas niet niet de bestaande 'public' interface (ens3) aan.

  Let op: het kan zijn dat jouw Debian 11 VPS ens8 gebruikt. Dit kun je bijvoorbeeld met het ip a commando controleren.


   

  Stap 4

  Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + > > enter). Herstart tot slot de netwerkverbinding om de wijzigingen te verwerken met een van de volgende commando's: 

  /etc/init.d/networking restart
  systemctl restart networking
  

   

  Optioneel: extra private IP's

  Wil je nog meer interne IP's instellen? Je voegt dan voor ieder IP-adres apart een extra (soort van) sub-adapter toe in je configuratie:

  auto ens7:0
  allow-hotplug ens7:0
  iface ens7:0 inet static
   address 192.168.1.3
   netmask 255.255.255.0

  Deze constructie gebruik je per IP-adres. Een derde IP-adres krijgt dus de interface naam ens7:1, een vierde ens7:2 etc.  FreeBSD

  Let op! Hoewel volledig op FreeBSD gebaseerd, werken onderstaand instructies NIET voor pfSense. Hiervoor zul je altijd via de interface van pfSense private IP's moeten toevoegen.

   

  Stap 1

  Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


   

  Stap 2

  Open de netwerkconfiguratie (Nano is niet standaard in FreeBSD):

  vi /etc/rc.conf

   

  Stap 3

  In de configuratie is waarschijnlijk je private network interface (vtnet1) nog niet opgenomen. Voer de configuratie voor vtnet1 (de private network interface) in. Kies hier een intern IP-adres dat je wilt gebruiken, bijvoorbeeld:

  ifconfig_vtnet1="inet 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0"

  Het resultaat ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

  freebsd network configuration with private network config


   

  Stap 4

  Sla je instellingen op (:wq!) en voer het volgende commando uit om het netwerk te herstarten:

  /etc/rc.d/netif restart

  Je kunt vervolgens je IP-adres testen met een ping opdracht:

  ping 192.168.1.2


  Ubuntu 20.04

   

  Stap 1

  Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


   

  Stap 2

  Controleer eerst de naam van je private netwerkinterface met het commando:

  ip a

  In de output is ens3 je publieke adapter. Let er op dat als je adapter een ander getal dan ens7 gebruikt, je dit aanpast in de stappen hieronder.


   

  Stap 3

  Open je netwerkconfiguratie:

  nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

   

  Stap 4

  Voeg de configuratie voor ens7 toe onderaan het geopende bestand. Let daarbij op dat de spaties overeen moeten komen met de configuratie van je primaire adapter (ens3).

  ens7:
   dhcp4: no
   addresses:
    - 192.168.1.2/24

  Je voegt hier dus een nieuwe interface toe direct onder de bestaande (ens3). Pas niet niet de bestaande 'public' interface (ens3) aan.

  In een enkel geval kan het voorkomen dat de syntax hierboven niet werkt. Alternatief kun je dan je IP-adres als volgt toevoegen:

  ens7: 
   dhcp4: no
   addresses: [192.168.1.2/24]

   

  Stap 5

  Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + > > enter). Voer tot slot het volgende commando uit om de configuratie te verwerken:

  netplan apply
  

  Je kunt je nieuwe private-IP controleren met het commando:

  ip a
  

   

  Optioneel: extra private IP's

  Eventuele extra IP's voeg je direct toe onder het rijtje 'addresses' in je configuratie zoals in het voorbeeld hieronder.

  ens7:
   dhcp4: no
   addresses:
    - 192.168.1.2/24
    - 192.168.1.3/24

  Of alternatief:

  ens7:
   dhcp4: no
   addresses: [192.168.1.2/24, 192.168.1.3/24]


  Ubuntu 22.04

   

  Stap 1

  Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


   

  Stap 2

  Controleer eerst de naam van je private netwerkinterface met het commando:

  ip a

  In de output is ens3 je publieke adapter. Let er op dat als je adapter een ander getal dan ens7 gebruikt, je dit aanpast in de stappen hieronder.


   

  Stap 3

  Open je netwerkconfiguratie:

  nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

   

  Stap 4

  Voeg de configuratie voor ens7 toe onderaan het geopende bestand. Let daarbij op dat de spaties overeen moeten komen met de configuratie van je primaire adapter (ens3).

  ens7:
   dhcp4: no
   addresses:
    - 192.168.1.1/24

  Je voegt hier dus een nieuwe interface toe direct onder de bestaande (ens3). Pas niet niet de bestaande 'public' interface (ens3) aan.

  In een enkel geval kan het voorkomen dat de syntax hierboven niet werkt. Alternatief kun je dan je IP-adres als volgt toevoegen:

  ens7: 
   dhcp4: no
   addresses: [192.168.1.1/24]

   

  Stap 5

  Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + > > enter). Voer tot slot het volgende commando uit om de configuratie te verwerken:

  netplan apply
  

  Je kunt je nieuwe private-IP controleren met het commando:

  ip a
  

   

  Optioneel: extra private IP's

  Eventuele extra IP's voeg je direct toe onder het rijtje 'addresses' in je configuratie zoals in het voorbeeld hieronder.

  ens7:
   dhcp4: no
   addresses:
    - 192.168.1.1/24
    - 192.168.1.2/24

  Of alternatief:

  ens7:
   dhcp4: no
   addresses: [192.168.1.1/24, 192.168.1.2/24]


  Kom je er niet uit?

  Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

  Neem contact op