Winkelwagen

  Sorry, we konden geen resultaten vinden voor jouw zoekopdracht.

  Ik wil een nieuwe partitie in FreeBSD maken

  Wanneer je een uitbreiding van jouw schijfruimte uitvoert, of je hebt nog ongepartioneerde ruimte over, dan kun je deze gebruiken om een nieuwe partitie te maken. Wanneer hieronder een commando wordt aangegeven, dan voer je de tekst in en druk je vervolgens op 'Enter'.

  Let op! Enige kennis van FreeBSD is vereist om een partitie aan te maken. Specifiek is kennis van file editing een pr om de partitie in het filesystem te kunnen zetten.

  Alle FreeBSD 9.0 en hoger installaties beschikken over GPT. Voor onderstaande handleiding wordt GPT in combinatie met een UFS filesystem gebruikt om de partitie aan te maken. Je kunt uiteraard ook van ZFS gebruik maken, waarover je hier meer informatie kunt vinden. Volg de volgende stappen om succesvol de UFS partitie aan te maken:

  1. partitietabel
   Start gpart show en noteer de twee getallen voor -free- . We noemen deze getallen vanaf nu respectievelijk BEGIN en SIZE. Noteer tevens de GEOM. De regel waar de GEOM in staat is te herkennen aan de '=>' . Je hebt de code uit de derde kolom van deze regel nodig (zie bovenstaande afbeelding).
  2. Geef nu het commando gpart recover vtbd0 waar je vtbd0 dient te vervangen met de GEOM uit de vorige stap. Als je nu nogmaals het commando 'gpart show' ingeeft blijkt dat de size van de vrije ruimte is gegroeid.
  3. Je kunt nu gpart add -t freebsd-ufs -b BEGIN -s SIZE GEOM uitvoeren. BEGIN, SIZE en GEOM vervang je door de codes die in stap 1 genoteerd zijn. Een willekeurig voorbeeld van een ingevuld commando is:
    gpart add -t freebsd-ufs -b 20971682 -s 18874240 vtbd0
  4. Je krijgt een variatie van de volgende output te zien 'vtbd0px added', in ons voorbeeld 'vtbd0p4 added'. Noteer deze output, je hebt het voor de volgende stap nodig.
  5. Je voorziet nu de partitie van een filesystem door het volgende commando in te voeren newfs -U /dev/vtbd0p4. Vervang vtbd0p4 met de output uit de vorige stap.
  6. De partitie kan nu gemount worden op een plek in het filesystem. Daarvoor maak je eerst een map aan waar de partitie in gemount kan worden. Voer het commando mkdir /transip uit. Je kunt transip vervangen door elke gewenste naam. Mount de partitie in het filesystem door mount /dev/vtbd0p4 /transip uit te voeren. Vervang vtbd0p4 met de output uit stap 4 en transip met de mapnaam die je eerder hebt opgegeven.
  7. Controleer met df -h of de nieuw partitie inclusief de nieuwe schijfruimte succesvol aangemaakt is.
  8. Vergeet niet om de partitie op te nemen in /etc/fstab zodat deze bij het rebooten automatisch gemount wordt. Als je deze stap niet uitvoert dan moet je de partitie elke keer na een reboot handmatig mounten (mount /dev/vtbd0p4 /transip).

  De nieuwe partitie is klaar voor gebruik!

  Let op! Mocht je na een herstart wel de extra schijfruimte zien, maar je krijgt een melding dat dit "corrupted" is, dan komt dit waarschijnlijk omdat de 'GPT backup partition table' niet meer aan het einde van de schijf zit. Je kunt de back-up partitie-tabel repareren met gpart:

  gpart recover vtbd0

  Kom je er niet uit?

  Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

  Neem contact op