Algemene Voorwaarden Opstellen

Genereer algemene voorwaarden voor je website

Wat zijn algemene voorwaarden en waarom heb je die nodig? Bekijk een voorbeeld van algemene voorwaarden en gebruik een handige generator om die zelf op te stellen. Wij leggen je uit wat er in de voorwaarden moet staan, zodat je netjes aan alle verplichtingen, richtlijnen en voorwaarden voldoet.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden beschrijven de afspraken die je met jouw afnemer maakt over de verkoop van je producten of diensten. Je legt er algemene afspraken in vast, die gelden voor de overeenkomst met een klant, leverancier of een andere afnemer. Het gaat bijvoorbeeld om afspraken over de betaling, levering, garanties, aansprakelijkheid en hoe je omgaat met klachten of geschillen.

Het doel van algemene voorwaarden is een duidelijk kader, voor alle transacties die je doet. Dat versterkt de rechtspositie van je bedrijf en  voorkomt misverstanden met afnemers. De voorwaarden beschermen jou en je bedrijf. Andersom leggen ze de afnemer uit welke afspraken jullie met elkaar maken.

Wat is het verschil met een koopovereenkomst
of overeenkomst van opdracht?

Algemene voorwaarden gelden voor alle transacties die je doet, in plaats van één specifieke overeenkomst. De koopovereenkomst geldt juist voor één transactie, net als de overeenkomst van opdracht. Je beschrijft daarin de voorwaarden voor de verkoop van een product of dienst. Het gaat bijvoorbeeld om het type product of dienst, de verkoopprijs, de leveringsvoorwaarden en eventuele aanvullende afspraken die je met de afnemer maakt.

Het doel van een koopovereenkomst is om de details en voorwaarden van een specifieke transactie vast te leggen. Je kunt onderling onderhandelen over de koopovereenkomst, dus over de rechten en verplichtingen die je met elkaar aangaat. De algemene voorwaarden stellen de randvoorwaarden, dus vormen een aanvulling op de koopovereenkomst.

Tip: Gebruik een afwijzing algemene voorwaarden

Wil je dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn op een transactie, en niet die van je afnemer of leverancier? Gebruik een ‘afwijzing algemene voorwaarden’. Dat is een formele brief, waarin je afnemers aangeeft dat hun algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, omdat alleen jouw voorwaarden gelden.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Nee, het is niet verplicht om algemene voorwaarden te gebruiken. Er gelden namelijk al wettelijke regels voor een koopovereenkomst, waarop je kunt terugvallen. Een afnemer heeft bijvoorbeeld altijd recht op een product zonder beschadigingen, een compleet product, een product dat beschikt over de kwaliteiten die je als verkoper aangeeft en een vermelding van eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten of installatiekosten.

Andersom beschrijft de koopovereenkomst de verplichtingen voor de afnemer. Die moet bij ontvangt de koopprijs betalen, behalve als dat onderling anders is afgesproken. Ook geldt er een onderzoeksplicht, dus moet de koper bij de verkoper navragen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. Voor de verkoper geldt een informatieplicht, om alles te vertellen over het product dat daarover bekend is.


Tip: Je kunt je algemene voorwaarden deponeren bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank. Ook dat is niet verplicht.

Let op: sommige brancheverenigingen verplichten je om algemene voorwaarden te gebruiken. Dat is bijvoorbeeld gebruikelijk in de kinderopvang of de e-commerce.

Wat mag er niet in de algemene voorwaarden staan?

Algemene voorwaarden moeten redelijk zijn. Je mag geen misbruik maken van je positie als ondernemer. Wettelijk mag je geen:

  • Voorwaarden opnemen die onredelijk zijn. Zoals de voorwaarde dat een afnemer de koop alleen via de rechter ongedaan kan maken. Ook mag je er niet inzetten dat je zomaar de prijs kunt verhogen.
  • Voorwaarden opnemen die onredelijk zouden kunnen zijn. Zoals de voorwaarde dat je niet aansprakelijk bent voor schade.

Je bent daarnaast verplicht om afnemers goed en op tijd te informeren over de algemene voorwaarden. Dat betekent dat je de voorwaarden moet delen vóórdat je de overeenkomst met elkaar sluit. Beschrijf de voorwaarden in begrijpelijke taal en zorg dat een afnemer de voorwaarden kent. Laat klanten bijvoorbeeld bevestigen dat ze de voorwaarden hebben gelezen, zodat dat daar geen twijfel over kan bestaan.

Tip: er staat een zwarte en grijze lijst in de wet voor het opstellen van algemene voorwaarden. Hierop staan onderwerpen die niet (zwarte lijst) of alleen in uitzonderlijke gevallen (grijze lijst) rechtsgeldig zijn. De lijsten staan in het Burgerlijk Wetboek, Boek 6, artikel 6:236 en 6:237. Een jurist kan voor je controleren of je niet per ongeluk iets in de voorwaarden hebt staan dat er niet in mag.

Algemene voorwaarden voor bedrijven en particulieren

Consumenten worden door de wet beter beschermd dan bedrijven. De wetgever gaat er namelijk vanuit dat bedrijven deskundig genoeg zijn om de gevolgen van algemene voorwaarden te begrijpen.

Stel twee versies van algemene voorwaarden op, als je producten en/of diensten levert aan zowel consumenten als bedrijven. De versie voor bedrijven kan aanvullende bepalingen bevatten om de aansprakelijkheid verder te beperken. Die aansprakelijkheid is bij consumenten wettelijk geregeld.

Voorbeeld van algemene voorwaarden

Een voorbeeld van algemene voorwaarden laat je het best zien hoe je die opstelt en waar je allemaal aan kunt denken. Het is een belangrijk en juridisch document, dus besteed daar voldoende tijd en aandacht aan.

Onze algemene voorwaarden bij TransIP vormen een mooi voorbeeld van hoe je die opstelt. Wil je algemene voorwaarden opstellen? Dan helpt het voorbeeld je bijvoorbeeld om niets over het hoofd te zien.

We gebruiken daarnaast een samenvatting van de algemene voorwaarden. Dat is een mooi voorbeeld van hoe je de tekst begrijpelijk houdt, voor zoveel mogelijk afnemers. Leg in eenvoudige taal uit wat er in de juridische tekst staat. Dan klopt het juridisch tot op de laatste punt en komma, terwijl je de voorwaarden in duidelijke taal aan afnemers kunt uitleggen.

Algemene Voorwaarden Generator

Wil je algemene voorwaarden voor de website maken? Je kunt die professioneel laten opstellen, maar ook gewoon zelf genereren. Een algemene voorwaarden generator helpt je daarbij. Bij TransIP gebruik je iubenda. Daarmee kun je zelf algemene voorwaarden genereren, speciaal voor jouw website of bedrijf. Dat doe je aan de hand van een paar eenvoudige stappen.1. Je algemene voorwaarden genereren

Er wordt standaard een basisconfiguratie gemaakt bij het klikken op “Nu genereren”. Bedenk daarbij wel dat algemene voorwaarden juridisch bindende documenten zijn, en het van het grootste belang is om je voorwaarden aan te passen aan jouw specifieke situatie en zakelijke behoeften. In de volgende stap laten we zien hoe je dat doet.2. Werk de onderdelen uit

  • Kies in de generator welke inhoud je wilt toevoegen aan de algemene voorwaarden. Je kunt denken aan een beschrijving van jouw doelgroep, de rechten van content en bijvoorbeeld de registratie van eigen accounts. Daarnaast kun je onderdelen toevoegen over jouw businessmodel, betalingen en gebruikersrechten, net als softwarelicenties of het gebruik van een mobiele app.

  • Kies uit de verschillende specifieke voorwaarden, die passen bij de manier waarop jij werkt en welke afspraken je met afnemers wilt maken. Je bepaalt de inhoud aan de hand van de producten of diensten die je verkoopt, de werkwijze en de afspraken die je onderling maakt.


3. Je voorwaarden aan je website of app toevoegen

Je kunt de voorwaarden op de volgende manieren toevoegen aan je website of app:

  • als een knop die een modaalvenster opent;
  • als directe link (bv. voor App Stores);
  • of direct op je site ingesloten (de beste optie als je met je eigen merkkleuren, aangepaste lettertypen enz. wilt werken).

Hoe kan ik mijn algemene voorwaarden wijzigen?

Je mag de algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen. De nieuwe voorwaarden gelden vanaf dat moment, voor alle transacties met afnemers. Zorg dat je bestaande klanten op de hoogte brengt van nieuwe voorwaarden. Laat ze bijvoorbeeld bevestigen dat ze de nieuwe voorwaarden gelegen hebben.

Algemene voorwaarden wijzigen bij doorlopende diensten

Lever je doorlopende producten of diensten, zoals een abonnement? Je mag de voorwaarden veranderen, maar daarbij gelden een paar aanvullende regels:Maak bij de aankoop duidelijk dat de voorwaarden tussendoor kunnen veranderen

Leg afnemers uit dat je de voorwaarden tijdens de looptijd mag wijzigen. Geef daarbij aan dat je klanten op de hoogte zal brengen van eventuele wijzigingen, zodat daarover geen onduidelijkheid ontstaat.

Stuur wijzigingen in de algemene voorwaarden naar afnemer

Stuur de veranderingen actief toe. Het is niet voldoende om afnemers aan te geven dat er ‘iets’ is gewijzigd. Licht de veranderingen uitgebreid toe. Een kort bericht hierover is niet genoeg.

Maak alleen redelijke wijzigingen in de algemene voorwaarden

Pas de prijs van een abonnement niet binnen 3 maanden aan. Bied klanten daarnaast de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen, als ze het niet eens zijn met de wijziging in de algemene voorwaarden.

Waarom heb je algemene voorwaarden nodig?

Het opstellen van algemene voorwaarden is misschien niet de leukste klus, maar wel een belangrijke. Zonder die voorwaarden loop je veelvoorkomende risico’s als ondernemer. Daarnaast kunnen er problemen of onduidelijkheden ontstaan met klanten, zodra je overeenkomsten sluit. 

Heb je algemene voorwaarden? Dan kun je die gebruiken om aantonen dat je daarmee vooraf afspraken hebt gemaakt over de transactie. Als de klant akkoord is gegaan sta je veel sterker. Klanten kunnen je minder makkelijk aansprakelijk stellen voor eventuele schade.Sneller zaken doen

Daarnaast helpen algemene voorwaarden je om sneller zaken te doen. Het beperkt de onderhandelingstijd, omdat je een vaste set voorwaarden gebruikt die standaard geldt. Door de leveringsvoorwaarden in de algemene voorwaarden op te nemen leg je die eenvoudig aan een afnemer voor. Als de afnemer akkoord gaat hoeven jullie niet apart om tafel om de voorwaarden voor de levering te bespreken.

Toesturen voor een transactie

Algemene voorwaarden hoef je maar één keer op te stellen. Vervolgens kun je ze voor iedere transactie gebruiken. Zorg ervoor dat je de voorwaarden op tijd toestuurt. Doet dat voordat de afnemer de koopovereenkomst met je aangaat.


Tip: stuur de voorwaarden mee met een offerte die je uitbrengt. Vermeld de algemene voorwaarden ook op de website. Zo zorg je ervoor dat afnemers de voorwaarden hebben gelezen, voordat jullie de koop met elkaar sluiten.

Wanneer zijn algemene voorwaarden rechtsgeldig?

Algemene voorwaarden zijn rechtsgeldig als ze voldoen aan twee voorwaarden:Openlijk beschikbaar

Zorg dat de algemene voorwaarden openlijk beschikbaar zijn. Bied de mogelijkheid om de voorwaarden door te nemen, vóórdat jullie een overeenkomst sluiten. Stuur de voorwaarden mee met de offerte, in plaats van met de factuur. Als je ze pas meestuurt met een factuur ben je te laat.

Aanvaard door de afnemer

Zorg dat een afnemer de voorwaarden aanvaardt. Daar is automatisch sprake van als je ze hebt laten lezen en de afnemer besluit jouw product of dienst te kopen. Wel moet je actief vermelden dat je algemene voorwaarden gebruikt, inclusief een link of verwijzing daar naartoe.


Tip: het is slim om een afnemer de algemene voorwaarden te laten tekenen. Dat is niet verplicht, maar je staat dan een stuk sterker als je moet bewijzen dat de afnemer ze heeft gezien.

Wat moet er in de algemene voorwaarden staan?

Je bepaalt (binnen de redelijkheid) zelf wat je in de algemene voorwaarden opneemt. De meeste bedrijven gebruiken de volgende voorwaarden:

Identiteit van de ondernemer of onderneming

Beschrijf je volledige (bedrijfs)naam, de contactgegevens, het vestigingsadres en bijvoorbeeld het registratienummer bij de Kamer van Koophandel en het btw-ID of btw-nummer. Zorg voor complete informatie, zodat het de afnemer duidelijk is met wie er zaken wordt gedaan.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Leg in deze verklaring uit wanneer de algemene voorwaarden van toepassing zijn, en op welke manier. Gebruik deze bepaling ook om uit te leggen hoe afnemers de algemene voorwaarden kunnen doornemen, voordat ze een koopovereenkomst sluiten.

Aanbiedingen en offertes

Beschrijf de voorwaarden die je gebruikt voor aanbiedingen en offertes. Leg bijvoorbeeld uit hoe lang een offerte geldig is. Beschrijf ook of je prijzen inclusief of exclusief btw berekent. En of je bijvoorbeeld verzendkosten berekent, boven op de prijs voor bepaalde producten.

Prijzen

Gebruik deze bepaling in de algemene voorwaarden om de prijzen van producten en diensten te beschrijven. Leg in detail uit over de belastingen die je heft (zoals btw) en eventuele andere bijkomende kosten. Je kunt denken aan installatiekosten of plaatsingskosten.

Betalingen

Neem een bepaling op waarin je uitlegt over de betaalmethoden die je accepteert en de betalingstermijn die je hanteert. Leg ook uit wat er gebeurt als een afnemer niet op tijd betaalt. Beschrijf bijvoorbeeld hoeveel (wettelijke) rente je berekent, plus eventuele incassokosten.

Levering en uitvoering

Beschrijf uitgebreid de voorwaarden voor de wijze van levering, inclusief informatie over de leveringstermijn die je hanteert. Leg ook uit wat er gebeurt als er een vertraging optreedt. Of als het zelfs helemaal niet lukt om te leveren, dus dat je de levering moet annuleren.

Herroepingsrecht

Lever je aan consumenten? Beschrijf in de algemene voorwaarden dan dat zij een herroepingsrecht hebben. Leg uit wat het recht inhoudt, hoe consumenten dat kunnen gebruiken en binnen welke termijn je die mogelijkheid biedt.

Garanties en conformiteit

Beschrijf het beleid dat gaat over garanties. Leg uit wat afnemers kunnen doen als een product of dienst niet voldoet aan de overeenkomst die jullie met elkaar aangaan. Maak dit concreet, inclusief de te nemen stappen om aanspraak te maken op de garantie.

Overmacht

Leg uit wat er gebeurt in een geval van overmacht. Het gaat om situaties buiten jouw controle als ondernemer om. Verhindert de overmacht het nakomen van de overeenkomst? Beschrijf in deze bepaling wat er in dat geval gebeurt, zodat de afnemer daarvan vooraf op de hoogte is.

Intellectueel eigendom

Neem een bepaling op waarmee je het intellectueel eigendom van jou als ondernemer of van de onderneming beschermt. Beschrijf bijvoorbeeld hoe auteursrecht, merkrecht of een patent van toepassing is op de diensten of producten die je levert.

Klachtenregeling

Beschrijf de klachtenregeling die je als bedrijf beschikbaar maakt. Leg klanten uit hoe ze een klacht kunnen indienen en hoe je daar vervolgens mee om zal gaan. Maak het concreet, bijvoorbeeld met de contactgegevens die afnemers kunnen gebruiken om de klacht in te dienen.

Geschillen en toepasselijk recht

Ontstaat er een geschil, omdat het niet lukt om de klacht onderling op te lossen? Leg uit welk recht van toepassing is. Beschrijf welke rechter bevoegd is om een uitspraak te doen bij een eventueel geschil tussen de afnemer en jouw bedrijf.Zorg ervoor dat je de algemene voorwaarden zoveel mogelijk in duidelijke en begrijpelijke taal opschrijft. Voorkom dat de voorwaarden oneerlijk zijn tegenover afnemers, door nadelige bepalingen. Win eventueel juridisch advies in om zeker te weten dat je de voorwaarden op de juiste wijze opstelt.

Heb je een website voor je bedrijf? Dit is voor jou!

GDPR Compliance toegelicht. Een handleiding voor Nederlandse website-eigenaren

Voor online bedrijven is gegevensbescherming met de komst van de GDPR urgenter dan ooit geworden, niet in de laatste plaats vanwege de vaak zeer kostbare gevolgen van schending van die GDPR. Daarom behandelen we in deze handleiding enkele van de belangrijkste aspecten ervan. 

Wil je jouw webwinkel GDPR-compliant maken?

Welke GDPR-documenten heeft je e-commerce website nodig?

Hoe kun je ze automatisch maken en bijwerken?

Wat voor impact heeft de GDPR op jouw marketing?

Veel bedrijven passen marketing strategieën toe waarin ze gericht adverteren, of e-mailcampagnes toespitsen op specifieke klantprofielen.

Mocht je niet helemaal helder hebben of je dit wel op een manier doet die voldoet aan GDPR-richtlijnen, lees dit.