Voorwaarden deelname Acronis Backups bèta

Uw gebruik van de bèta-versie van Acronis Backups (“de bèta-versie”), waaronder het bèta-testen van enige pre-release versies, vallen onder de volgende voorwaarden ('Servicevoorwaarden voor de bèta-versie '). Behalve in die onderstaande gevallen waar specifiek een wijziging heeft plaatsgevonden, zijn de volledige Algemene Voorwaarden van TransIP van toepassing en worden deze hier ter referentie bijgesloten, en alle gedefinieerde termen hebben dezelfde betekenis, behoudens voor zover in dit document anders wordt vermeld.

Specifieke voorwaarden voor bèta-testers 

Gebruikers jonger dan 18 jaar mogen niet deelnemen.

U bevestigt dat u begrijpt dat de bèta-versie voorafgaand aan een definitieve release een bèta-versie is, en onvolledig kan zijn of fouten en onnauwkeurigheden zou kunnen bevatten. U dient de bèta-versie niet in een commerciële gebruiksomgeving of met belangrijke gegevens te gebruiken. U dient een back-up te maken van gegevens voordat u de bèta-versie gaat gebruiken. Transip zal niet verantwoordelijk zijn voor welke kosten, uitgaven of enige andere aansprakelijkheid dan ook die u mag treffen ten gevolge van het gebruik van de bèta-versie, inclusief maar niet beperkt tot enige schade, verlies of corrupt worden van software, informatie of gegevens. Verder kan het voorkomen dat de bèta-versie niet compatibel is met bestaande software. U bevestigt nadrukkelijk en gaat ermee akkoord dat gebruik van de bèta-versie volledig voor eigen risico wordt gedaan. 

U erkent en gaat ermee akkoord dat u niet gecompenseerd wordt voor het beoordelen van een bèta-app of voor bèta-input en dat u zelf alle kosten draagt die gepaard gaan met het gebruik.

GEEN GARANTIE 

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ACRONIS GEHEEL OP EIGEN RISICO GEBRUIKT WAT BETREFT TOEREIKENDE KWALITEIT, SNELHEID, NAUWKEURIGHEID EN PRESTATIES EN INSPANNINGEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE. TRANSIP EN DE APPLICATIEPROVIDER VRIJWAREN ZICH HIERBIJ VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT ACRONIS, EN ALLE DIENSTEN, ZOWEL UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) STILZWIJGENDE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN INZAKE COMMERCIËLE BRUIKBAARHEID OF TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN.