Winkelwagen

  Sorry, we konden geen resultaten vinden voor jouw zoekopdracht.

  Overzicht Kubernetes documentatie

  Er is heel veel te vertellen over Kubernetes. Daarom geven we in dit artikel een overzicht van de Kubernetes-documentatie die in onze Knowledge Base beschikbaar is. Wanneer er nieuwe documentatie beschikbaar is, nemen we die ook op in dit overzicht en specificeren we de categorieën nog verder.

   

  Terminologie

   

  Wat is Kubernetes?

  Wat zijn containers?

  Wat is Kubectl?

  Wat zijn Kubernetes pods?

  Wat is een Kubernetes Node?

  Wat is de Kubernetes Control Plane?

  Wat zijn Kubernetes resources?

  Wat is een Kubernetes Deployment?

  Wat zijn Kubernetes Objects?

  Wat is Helm voor Kubernetes?

  Wat zijn Helm Charts voor Kubernetes?

  Kubernetes matchExpressions

  Wat is Traefik voor Kubernetes?

  Wat zijn Taints en Tolerations?

  Wat zijn Labels en Selectors?

  Wat is een Namespace?

  Wat is een Ingress?

  Wat is Prometheus?

  Wat is Grafana?

  Block- vs file vs - object-storage

   

  Kubernetes gebruiken

   

  Getting started

   

  Kubernetes quickstart-handleiding

  Kubectl installeren

  Meerdere clusters gebruiken

  Een Hello node deployen in Kubernetes

   

  Algemeen

   

  Een LoadBalancer Service aanmaken

  Traefik installeren en gebruiken

  Een Nginx Ingress Controller configureren

  Cert-manager installeren en configureren

   

  Monitoring en visualisatie tools

  Prometheus installeren op je Kubernetes-cluster

  Grafana installeren op je Kubernetes-cluster

   

  Kubernetes beheertools

   

  Lens installeren en configureren

  KubeApps installeren

   

  Storage

   

  Persistent Volumes en Persistent Volume Claims

  Block storage gebruiken op je cluster

   

  Kubernetes-objecten

   

  Kubernetes Deployments via .yaml-objects

  Kubernetes-objects maken

   

  Containers maken, hosten en deployen

   

  Een webapplicatie containerizeren

  Je gecontainerizeerde applicatie deployen

  Een docker registry deployen in Kubernetes

   

  Helm Charts

   

  De Helm Kubernetes package manager installeren

  Helm Charts gebruiken

  Kom je er niet uit?

  Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

  Neem contact op