Winkelwagen

  Sorry, we konden geen resultaten vinden voor jouw zoekopdracht.

  Wat is CentOS Stream

  In September 2019 werd CentOS Stream aangekondigt en eind 2020 werd bekend dat CentOS Stream de toekomst wordt voor CentOS. Deze aankondiging bracht een verandering in de End of Life van CentOS 8 van 2029 naar 2021 met zich mee. Dit betekent dat CentOS 8 na 2021 geen beveiligingsupdates meer krijgt en VPS'en die er gebruik van maken potentieel kwetsbaar zijn voor aanvallen.

  Je vraagt je misschien af wat CentOS Stream is en hoe het verschilt van eerdere CentOS-versies. In dit artikel leggen we dit uit en gaan we in op enkele veel voorkomende vragen.


  Wat is CentOS Stream?

  Simpel gezegd is CentOS Stream de ontwikkelingstak van Red Hat Enterprise Linux. Het gaat om een nieuwe versie van CentOS waarbij continue doorlopende updates worden geleverd. Je kunt het vergelijken met 'rolling release' Linux distros met één belangrijk verschil ten opzichte van normale rolling releases: major releases van CentOS Stream zijn gekoppeld aan Red Hat major releases.

  Om dit beter te begrijpen is het belangrijk om een beeld te krijgen waar CentOS zich voor én na de introductie van CentOS Stream bevond in het Linux landschap en wie daar nog meer in meespelen:

  CentOS Stream is een onderdeel van het 'Red Hat ecosysteem'. De kern van dit ecosysteem bestaat uit de volgende Linux distros:

  • Fedora Project: dit is de kern van het Fedora OS en richt zich op contributeurs die bij willen dragen aan de innovatie van het Red Hat landschap. Vroege ontwikkelingen binnen het Red Hat landschap komen vaak eerst uit op Fedora.

  • Red Hat Enterprise Linux: Zoals de naam suggereert gaat het hier om een distro ontwikkelt door Red Hat en gericht op de zakelijke markt. Er is een basalere gratis versie en een betaalde versie. Bij de betaalde versie wordt volle support door Red Hat geleverd.

  • CentOS: Een gratis versie van Red Hat Enterprise Linux. Voor de introductie van Stream werd CentOS opgebouwd vanuit de stabiele source code van Red Hat Enterprise Linux met enkele aanpassingen daar bovenop.

   

  Drie rollen:

  In dit landschap kun je globaal gezien drie rollen onderscheiden:

  • Innovatie: nieuwe concepten/packages worden getest en uitgewerkt
  • Standaardisatie: wanneer de concepten/packages uit de innovatie fase volwassener worden, worden deze geïntegreerd en stabieler (i.e. geen grote wijzigingen meer). Verder worden algemene- en beveilingsupdates doorgevoerd.
  • Expansie: De standaard die in de vorige stap is gelegd dient als stabiele basis. Er worden enkel nog aanvullende (kleine) features toegevoegd die geen invloed op die basis hebben.

  Hieruit wordt al enigszins duidelijk dat de eerder genoemde distros specifieke rollen vervullen in de volgorde innovatie > standaardisatie > expansie. CentOS Stream verandert de traditionele plaatsing van CentOS binnen deze rollen als volgt:

   

  Voor CentOS Stream:

  Fedora > RHEL > CentOS

  Na CentOS Stream:

  Fedora > CentOS Stream > RHEL


  Waarom CentOS Stream?

  Zoals we in de vorige paragraaf hebben gezien, neemt CentOS Stream de traditionele rol van RHEL over. Red Hat geeft diverse redenen voor deze verandering:

  • Ontwikkelaars die gebruik maken van RHEL hebben vaak vroegere toegang nodig tot code en een verbeterde en transparantere samenwerking met de bredere Red Hat partner gemeenschap om de richting waarin RHEL ontwikkeld te kunnen sturen.
  • Ecosysteemontwikkelaars (OEMs, ISVs, en Application ontwikkelaars) kunnen in de nieuwe rolverdeling binnen het Red Hat landschap beter de richting van RHEL sturen.
  • Traditioneel vond veel ontwikkeling van CentOS plaats achter Red Hat's firewalls. Dit zal verdwijnen waardoor ontwikkeling transparanter wordt.
  • Red Hat wil regelmatigere updates van Red Hat uitbrengen en moet daarom sneller ontwikkelingen kunnen krijgen vanuit de community. Daar zal CentOS Stream voor gebruikt worden.
  • Een belangrijk onderdeel van open source is innovatie. Een rebuild (i.e. CentOS was een rebuild van RHEL) biedt niet de mogelijkheid tot die innovatie die open source kenmerkt. CentOS Stream krijgt dan ook een sterkere focus op open source dan CentOS 8 of zijn voorgangers.

  Je kunt dus stellen dat CentOS Stream zich meer gaat richten op ontwikkelaars en partijen die sneller wijzigingen willen kunnen testen en doorvoeren. Een voorbeeld van een grote speler die dit doet is bijvoorbeeld Facebook, die een eigen aangepaste versie van CentOS Stream gebruikt op miljoenen servers.

  Red Hat geeft aan dat dit niet betekent dat CentOS Stream instabiel is in vergelijking tot CentOS X of Red Hat. CentOS Stream neemt namelijk de plaats in die traditioneel door RHEL werd bekleed en dit is altijd een systeem geweest dat op stabiliteit gebouwd is. Updates worden uitvoerig getest voor ze gereleased worden.

  De bovenstaande argumenten van Red Hat doen toch vermoeden dat CentOS Stream, hoewel gebouwd op een stabiel fundament, toch experimenteler zal zijn dan Red Hat op dit moment is. Aan de andere kant kan het ook dienen tot een duidelijker onderscheid in doelgroepen van beide systemen.


  Verschillen CentOS 8 en CentOS Stream in gebruik?

  Er is geen wezenlijk verschil in het gebruik van CentOS 8 en Stream. Software zal naar verwachting regelmatiger geüpdatet worden. Commando's die je gewent bent om te gebruiken zoals yum, dnf en systemctl blijven aanwezig.


  Wat betekent dit voor mijn VPS?

  Na december 2021 zijn VPS'en met CentOS 8 potentieel kwetsbaar voor aanvallen. We raden daarom aan je VPS te upgraden naar AlmaLinux.


   

  Daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit artikel over CentOS Stream.

  Mocht je aan de hand van dit artikel nog vragen hebben, aarzel dan niet om onze supportafdeling te benaderen. Je kunt hen bereiken via de knop 'Neem contact op' onderaan deze pagina.

  Kom je er niet uit?

  Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

  Neem contact op