Winkelwagen

  Sorry, we konden geen resultaten vinden voor jouw zoekopdracht.

  Arch Linux installeren

  De installatie van een VPS met Arch Linux wordt rechtstreeks vanaf het installatie medium gestart (een ISO-file). Arch Linux wordt dus niet kant en klaar geïnstalleerd geleverd, maar geeft je vrijheid over wat er tijdens het installatieproces wordt geïnstalleerd. Voor je aan de daadwerkelijke installatie begint raden wij aan de FAQ van Arch Linux door te nemen.

  In dit artikel laten wij je verder zien hoe je de handmatige installatie van Arch Linux kunt uitvoeren. Voor de installatie gebruiken wij LVM-partitionering.


   

  Stap 1

  Wanneer je VPS geleverd is kom je automatisch in de live versie van Arch Linux, te herkennen aan:

  root@archiso~#

  Standaard staat je toetsenboord op US international. Beschikbare layouts vind je met:

  ls /usr/share/kbd/keymaps/**/*.map.gz

  De taal waarop je toetsenbord is ingesteld pas je eventueel aan met het loadkeys commando, bijvoorbeeld:

  loadkeys de-latin1
  

   

  Stap 2

  Je netwerkverbinding staat aan, maar de DHCP client nog niet, waardoor je nog niet heel ver komt en bijvoorbeeld nog niet kunt pingen. Zet eerst dhcpcd aan met het commando:

  dhcpcd

  Test nu je verbinding met een ping-commando:

  ping -c 4 google.com

   

  Stap 3

  Controleer of je klok goed staat met het commando:

  timedatectl

  Staat de lokale tijd bijvoorbeeld een uur te vroeg? Pas dan je timezone aan naar Amsterdam:

  timedatectl set-timezone "Europe/Amsterdam"

  Het is niet aan te raden om de Universal/RTC time aan te passen in verband met zomertijd, wat tot problemen zou leiden.


   

  Stap 4

  Voor de partitionering van je schijf raden wij aan LVM te gebruiken. Andere opties vallen buiten de scope van deze handleiding.

  Controleer je beschikbare disks met het commando:

  fdisk -l

  Je zult er zeer waarschijnlijk twee zien: /dev/vda en /dev/loop0. Wij gebruiken de primaire disk, in dit geval /dev/vda (je herkent je primaire disk aan de grootte die er direct achter staat).

  Vervang in deze handleiding /dev/vda door de daadwerkelijke primaire disk indien die afwijkt van dit voorbeeld.

  Nu maak je de Linux LVM partitie met gebruik va je gehele schijf, door achtereenvolgens de volgende commando's te gebruiken (tussen haakjes staat een toelichting):

  fdisk /dev/vda
  n (nieuwe partitie)
  p (maakt de partitie de primairy partitie)
  1 (het partitie nummer)
  <enter> (accepteert default)
  <enter> (accepteert de default)
  t (verander het partitie type)
  8e (verander de partitie naar LVM)
  i (controleert de wijzigingen)
  w (opslaan en sluiten)

   

  Stap 5

  Vervolgens maak je een LVM fysiek volume op de nieuwe partitie en maak je er een volume group voor aan:

  pvcreate /dev/vda1
  vgcreate vg1 /dev/vda1

   

  Stap 6

  Maak nu de boot, root, swap en home logical volums aan. Je bent vrij de toegewezen ruimte aan te passen, maar voor boot raden wij aan 200M te gebruiken.

  lvcreate -L 200M -n boot vg1
  lvcreate -L 20G -n root vg1
  lvcreate -L 4g -n swap vg1
  lvcreate -l 100%FREE -n home vg1 

   

  Stap 7 

  Formateer vervolgens de zojuist gemaakte logical volumes:

  mkfs.ext4 /dev/vg1/boot
  mkfs.ext4 /dev/vg1/root
  mkfs.ext4 /dev/vg1/home
  mkswap /dev/vg1/swap
  swapon /dev/vg1/swap

   

  Stap 8

  Tot slot mount je je logical volumes:

  mount /dev/vg1/root /mnt
  mkdir /mnt/boot
  mount /dev/vg1/boot /mnt/boot
  mkdir /mnt/home
  mount /dev/vg1/home /mnt/home

   

  Stap 9

  De partitionering is nu achter de rug. De wijzigingen die je hierboven hebt gemaakt moeten echter wel in /etc/fstab terecht komen, maar voor je de fstab file kunt genereren heb je eerst de base packages nodig (waar bijv bash, openssl, grep, keyutils, systemd, etc. in zitten). Je installeert deze met het commando:

  pacstrap /mnt base

   

  Stap 10

  Genereer vervolgens de fstab file:

  genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

  Controleer voor de zekerheid de inhoud van /mnt/etc/fstab en corrigeer die eventueel als er fouten in staan:

  nano /mnt/etc/fstab

  Stap 11

  Verander de root directory voor de huidige processen (en child processen):

  arch-chroot /mnt /bin/bash

   

  Stap 12

  Open het bestand /etc/locale.gen met vi of nano:

  nano /etc/locale.gen

  Zoek naar de regel #en_US.UTF-8 UTF-8 (of andere layout als je wilt) en verwijder / uncomment de # zodat de regel er uitziet als:

  en_US.UTF-8 UTF-8

  Sla je wijzigingen op en sluit het bestand (ctl + > > enter).


   

  Stap 13

  Genereer de localization vervolgens met het commando:

  locale-gen

   

  Stap 14

  Maak het bestand /etc/locale.conf aan met vi of nano:

  nano /etc/locale.conf

  Je maakt nu de LANG variabele aan in dit bestand door de volgende code toe te voegen (vervang en_US.UTF-8 door je gekozen localization):

  LANG=en_US.UTF-8

  Sla je wijzigingen op en sluit het bestand (ctl + > > enter).

  Indien je de keyboard layout hebt ingesteld, voeg dan nog de waarde KEYMAP=de-latin1 (vervang de-latin1 door je gekozen layout) toe in het bestand /etc/vconsole.conf


   

  Stap 15

  Maak het bestand /etc/hostname aan met vi of nano:

  nano /etc/hostname

  Voeg je hostname hierin toe, bijvoorbeeld met de syntax:

  server.voorbeeld.nl

  Sla je wijzigingen op en sluit het bestand (ctl + > > enter).


   

  Stap 16

  Open het bestand /etc/hosts aan met vi of nano:

  nano /etc/hosts

  Voeg hierin de volgende gegevens toe, waarbij je server.voorbeeld.nl vervangt door je gekozen hostname.

  127.0.0.1   localhost
  ::1      localhost
  127.0.1.1   server.voorbeeld.nl.localdomain server.voorbeeld.nl

  Sla je wijzigingen op en sluit het bestand (ctl + > > enter).


   

  Stap 17

  Voeg vervolgens een LVM2hook aan initramfs toe. Installeer eerst initramfs met:

  pacman -S initramfs

  Open vervolgens het bestand mkinitcpio.conf

  nano /etc/mkinitcpio.conf

  Pas de regel HOOKS= aan door lvm2 voor filesystems te plaatsen. Het resultaat kan er dan uitzien als volgt:

  HOOKS=(base udev autodetect modconf block lvm2 filesystems keyboard fsck)

  Sla je wijzigingen op en sluit het bestand (ctl + > > enter). Installeer vervolgens lvm2 en de base-devel packages om met mkinitcpio de initramfs image opnieuw te kunnen genereren:

  pacman -Syu base-devel linux lvm2 
  mkinitcpio -p linux

   

  Stap 18

  We zijn er bijna! Pas nu je root wachtwoord aan:

  passwd

   

  Stap 19

  Als laatste configureer je de bootloader. Wij gebruiken hiervoor GRUB. Eerst installeer je GRUB:

  pacman -S grub

  Installeer de bootloader naar de schijf waar je Arch op hebt geïnstalleerd met onderstaand commando. In deze handleiding is dat /dev/vda.

  Je zult bij de volgende twee commando's veel meldingen zien zoals 'Failed to connect to lvmetad. Falling back to device scanning' en 'Device /dev/loop0 not initialized in udev database even after waiting 10000000 microseconds'. Deze meldingen zijn het gevolg van dat in chroot (zie stap 11) /run niet beschikbaar is en kun je veilig negeren. Het hele proces zal wel een aardig tijdje in beslag nemen (minstens een kwartier per commando is niet ongebruikelijk).

  grub-install /dev/vda

  Tot slot genereer je het configuratiebestand (dit duurt ook een tijdje):

  grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

   

  Stap 20

  Je installatie is nu klaar! Ga om af te sluiten uit de chroot omgeving, unmount je partities en reboot als volgt:

  exit
  umount -R /mnt
  reboot

   

  Je kunt nu direct aan de slag met de verdere configuratie van Arch Linux en het installeren van packages.

  Mocht je aan de hand van dit artikel nog vragen hebben, aarzel dan niet om onze supportafdeling te benaderen. Je kunt ons bereiken via de knop 'Neem contact op' onderaan deze pagina.

  Kom je er niet uit?

  Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

  Neem contact op