Hulpartikel overzicht

Hulpartikel

Een intern IP-adres instellen op je VPS

Wanneer je jouw VPS-en hebt toegevoegd aan een Private Network, dan zul je voordat je hier volledig gebruik van kunt maken eerst nog interne IP-adressen moeten instellen.

In de voorbeelden wordt er van de 192.168.0.0/16 range gebruik gemaakt. Je kunt echter zelf kiezen uit een van de in de RFC vastgestelde IP-ranges voor gebruik binnen private networks: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 en 192.168.0.0/16. Tevens gebruiken de voorbeelden nano als editor, maar het staat je vrij je favoriete editor te gebruiken.

Dit artikel behandelt verschillende Linux OS'en. Voor Windows, zie dit artikel.

 • Voer de stappen in dit artikel uit als root, of gebruiker met sudorechten.
   
 • Bij verkeerde aanpassingen kun je jouw VPS onbereikbaar maken. Zorg er dan ook voor dat je ook toegang via de console in het controlepaneel hebt (indien je dit via SSH uitvoert). Daarnaast is het sterk aanbevolen van te voren een Snapshot te maken waar je op kunt terugvallen.

CentOS 6

Stap 1

Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


 

Stap 2

Open je netwerkconfiguratie:

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

(eth1 is de naam van je private network adapter. ifcfg-eth0 is de adapter van je public network.)


 

Stap 3

Er staat al een standaard configuratie in het configuratiebestand. Voeg onderstaande opties toe / pas de bestaande configuratie aan. Vervang het IP achter 'IPADDR' door het IP-adres dat je daadwerkelijk wil gebruiken.

Pas niet de waardes achter HWADDR en UUID aan in je bestaande configuratie!

ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.2
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=no

 

Stap 4

Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + x > y > enter). Voer tot slot het volgende commando uit om het netwerk te herstarten:

/etc/init.d/networking restart

 

Optioneel: extra private IP's

Wil je nog meer interne IP's instellen, dan maak je voor ieder extra private IP-adres een nieuw bestand aan:

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1:1

Let er op dat als je al een extra IP-adres op eth1:1 ingesteld hebt dat je dan de volgende interface neemt (dus eth1:2).

Er wordt een leeg configuratie-bestand geopend. Voer hier het volgende in:

DEVICE=eth1:1
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.2
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes

CentOS 7

 

Stap 1

Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


 

Stap 2

Controleer het MacAdres van je private network-adapter. Dit doe je met het commando:

ip a

Je krijgt een output te zien zoals in onderstaand screenshot. Je MacAdres ziet er uit zoals in het rood omcirkelde voorbeeld. Let op dat je het MacAdres van eth1 en niet van eth0 opschrijft.

centos 7 ip a output


 

Stap 3

Open een nieuw bestand voor de configuratie van je private network adapter. Gebruik je NetworkManager? Dan bestaat dit bestand al.

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

(eth1 is de naam van je private network adapter. ifcfg-eth0 is de adapter van je public network.)


 

Stap 4

Voeg onderstaande opties toe / pas de bestaande configuratie aan. Vervang het IP achter 'IPADDR' door het IP-adres dat je daadwerkelijk wil gebruiken.

Pas indien aanwezig niet de waardes achter HWADDR, UUID, etc. aan in je bestaande configuratie!

DEVICE=eth1
ONBOOT=yes
NETBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.2
NETMASK=255.255.255.0
ZONE=public

 

Stap 5

Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + x > y > enter). Voer tot slot het volgende commando uit om het netwerk te herstarten:

systemctl restart network

 

Optioneel: extra private IP's

Wil je nog meer interne IP's instellen, dan breid je de configuratie in stap 3 uit met IPADDR0, IPADDR1, etc. en NETMASK0, NETMASK1, etc.:

DEVICE=eth1
ONBOOT=yes 
NETBOOT=yes
BOOTPROTO=static 
IPADDR=192.168.1.2 
IPADDR0=192.168.1.3 
NETMASK=255.255.255.0 
NETMASK0=255.255.255.0 
ZONE=public

Debian 8

 

Stap 1

Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


 

Stap 2

Open de netwerkconfiguratie:

nano /etc/network/interfaces

 

Stap 3

Kies een intern IP-adres dat je wilt gebruiken en voer onderaan het bestand (i.e. onder de bestaande configuratie) de volgende configuratie in:

auto eth1
iface eth1 inet static
  address 192.168.1.2
  netmask 255.255.255.0

De configuratie voor eth0 is reeds opgenomen in het bestand. Door bovenstaande code toe te voegen configureer je je private network adapter eth1 met een statisch IP-adres.


 

Stap 4

Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + x > y > enter). Voer tot slot het volgende commando uit om het netwerk te herstarten:

systemctl restart networking

 

Optioneel: extra private IP's

Wil je nog meer interne IP's instellen, dan doe je dat op dezelfde manier als wanneer je extra reguliere IP-adressen toevoegt (deze constructie gebruik je per IP, dus een derde IP krijgt de interface naam eth1:1, een vierde eth1:2 etc):

auto eth1:0
allow-hotplug eth1:0
iface eth1:0 inet static
   address 192.168.1.3
   netmask 255.255.255.0

Debian 9

Op moment van schrijven is er nog geen duidelijke documentatie van Debian zelf over het toevoegen van interne IP-adressen in Debian 9.

Bij wijzigingen in de netwerkconfiguratie is een reboot nodig. Andere opties zoals service networking restart, of ifdown ens3 && ifup ens3 maken je IP-adressen onbereikbaar! Wanneer Debian de documentatie voor Debain 9 heeft bijgewerkt zullen wij dit ook aanpassen in onze documentatie.

Stap 1

Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


 

Stap 2

Open je netwerkconfiguratie:

nano /etc/network/interfaces

 

Stap 3

Voeg de configuratie voor ens7 toe onderaan het geopende bestand.

auto ens7
iface ens7 inet static
 address 192.168.1.2
 netmask 255.255.255.0

Je voegt hier dus een nieuwe interface toe direct onder de bestaande (ens3). Pas niet niet de bestaande 'public' interface (ens3) aan.


 

Stap 4

Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + x > y > enter). Herstart tot slot je VPS om de wijzigingen te verwerken. Andere opties werken op moment van schrijven niet.

reboot

 

Optioneel: extra private IP's

Wil je nog meer interne IP's instellen? Je voegt dan voor ieder IP-adres apart een extra (soort van) sub-adapter toe in je configuratie:

auto ens7:0
allow-hotplug ens7:0
iface ens7:0 inet static
 address 192.168.1.3
 netmask 255.255.255.0

Deze constructie gebruik je per IP-adres. Een derde IP-adres krijgt dus de interface naam ens7:1, een vierde ens7:2 etc.


Debian 10

 

Stap 1

Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


 

Stap 2

Open je netwerkconfiguratie:

nano /etc/network/interfaces

 

Stap 3

Voeg de configuratie voor ens7 toe onderaan het geopende bestand.

auto ens7
iface ens7 inet static
 address 192.168.1.2
 netmask 255.255.255.0

Je voegt hier dus een nieuwe interface toe direct onder de bestaande (ens3). Pas niet niet de bestaande 'public' interface (ens3) aan.


 

Stap 4

Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + x > y > enter). Herstart tot slot je netwerk om de wijzigingen te verwerken. Andere opties werken op moment van schrijven niet.

systemctl restart networking

 

Optioneel: extra private IP's

Wil je nog meer interne IP's instellen? Je voegt dan voor ieder IP-adres apart een extra (soort van) sub-adapter toe in je configuratie:

auto ens7:0
allow-hotplug ens7:0
iface ens7:0 inet static
 address 192.168.1.3
 netmask 255.255.255.0

Deze constructie gebruik je per IP-adres. Een derde IP-adres krijgt dus de interface naam ens7:1, een vierde ens7:2 etc.


FreeBSD

Let op! Hoewel volledig op FreeBSD gebaseerd, werken onderstaand instructies NIET voor pfSense. Hiervoor zul je altijd via de interface van pfSense private IP's moeten toevoegen.

 

Stap 1

Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


 

Stap 2

Open de netwerkconfiguratie (Nano is niet standaard in FreeBSD):

vi /etc/rc.conf

 

Stap 3

In de configuratie is waarschijnlijk je private network interface (vtnet1) nog niet opgenomen. Voer de configuratie voor vtnet1 (de private network interface) in. Kies hier een intern IP-adres dat je wilt gebruiken, bijvoorbeeld:

ifconfig_vtnet1="inet 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0"

Het resultaat ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

freebsd network configuration with private network config


 

Stap 4

Sla je instellingen op (:wq!) en voer het volgende commando uit om het netwerk te herstarten:

/etc/rc.d/netif restart

Je kunt vervolgens je IP-adres testen met een ping opdracht:

ping 192.168.1.2

Ubuntu 14

 

Stap 1

Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


 

Stap 2

Open de netwerkconfiguratie:

nano /etc/network/interfaces

 

Stap 3

Kies een intern IP-adres dat je wilt gebruiken en voer onderaan het bestand de configuratie in:

auto eth1
iface eth1 inet static
  address 192.168.1.2
  netmask 255.255.255.0

De configuratie voor eth0 is reeds opgenomen in het bestand. Door bovenstaande code toe te voegen configureer je je private network adapter eth1 met een statisch IP-adres.


 

Stap 4

Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + x > y > enter). Voer tot slot het volgende commando uit om het netwerk te herstarten:

sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0

Dit commando neemt ook direct je private networkadapter (eth1) mee. Andere commando's zoals 'sudo /etc/init.d/networking restart' geven een foutmelding en voeren de wijziging niet door.


 

Optioneel: extra private IP's

Wil je nog meer interne IP's instellen, dan doe je dat op dezelfde manier als wanneer je extra reguliere IP-adressen toevoegt (deze constructie gebruik je per IP, dus een derde IP krijgt de interface naam eth1:1, een vierde eth1:2 etc):

auto eth1:0
allow-hotplug eth1:0
iface eth1:0 inet static
   address 192.168.1.3
   netmask 255.255.255.0

Hierna is een herstart van je VPS nodig. Andere commando's zoals sudo /etc/init.d/networking restart voeren de wijziging niet daadwerkelijk door.


Ubuntu 16

Vanaf Ubuntu 16 wordt er gebruik gemaakt van PredictableNetworkInterfaceNames en wordt er niet meer standaard gebruik gemaakt van de 'eth1' interface voor de private network-interface. In plaats daarvan zal deze interface een "ens" interface toebedeeld krijgen wanneer je deze toevoegt aan een private network.

 

Stap 1

Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


 

Stap 2

Open je netwerkconfiguratie:

nano /etc/network/interfaces

 

Stap 3

Voeg de configuratie voor ens7 toe onderaan het geopende bestand.

auto ens7
iface ens7 inet static
 address 192.168.1.2
 netmask 255.255.255.0

Je voegt hier dus een nieuwe interface toe direct onder de bestaande (ens3). Pas niet niet de bestaande 'public' interface (ens3) aan.


 

Stap 4

Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + x > y > enter). Voer tot slot het volgende commando uit om het netwerk te herstarten:

systemctl restart networking

 

Optioneel: extra private IP's

Wil je nog meer interne IP's instellen? Je voegt dan voor ieder IP-adres apart een extra (soort van) sub-adapter toe in je configuratie:

auto ens7:0
allow-hotplug ens7:0
iface ens7:0 inet static
 address 192.168.1.3
 netmask 255.255.255.0

Deze constructie gebruik je per IP, dus een derde IP krijgt de interface naam ens7:1, een vierde ens7:2 etc.


Ubuntu 18

In Ubuntu 18 is afgestapt van static interfaces (/etc/network/interfaces) en overgestapt op NetPlan. Netplan is een YAML netwerk configuratie abstractie voor verschillende backends. Je netwerkconfiguratie vindt voortaan plaats in een yaml bestand, namelijk /etc/netplan/01-netcfg.yaml.

 

Stap 1

Log in op je VPS via SSH of de VPS console.


 

Stap 2

Open je netwerkconfiguratie:

nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

 

Stap 3

Voeg de configuratie voor ens7 toe onderaan het geopende bestand.

ens7:
 dhcp4: no
 addresses:
  - 192.168.1.2/24

Je voegt hier dus een nieuwe interface toe direct onder de bestaande (ens3). Pas niet niet de bestaande 'public' interface (ens3) aan.

In een enkel geval kan het voorkomen dat de syntax hierboven niet werkt. Alternatief kun je dan je IP-adres als volgt toevoegen:

ens7: 
 dhcp4: no
 addresses: [192.168.1.2/24]

 

Stap 4

Sla je instellingen op en sluit je editor (ctrl + x > y > enter). Voer tot slot het volgende commando uit om de configuratie te verwerken:

netplan apply

Je kunt je nieuwe private-IP controleren met het commando:

ip a

 

Optioneel: extra private IP's

Eventuele extra IP's voeg je direct toe onder het rijtje 'addresses' in je configuratie zoals in het voorbeeld hieronder.

ens7:
 dhcp4: no
 addresses:
  - 192.168.1.2/24
  - 192.168.1.3/24

Of alternatief:

ens7:
 dhcp4: no
 addresses: [192.168.1.2/24, 192.168.1.3/24]

 

Mocht je aan de hand van dit artikel nog vragen hebben, aarzel dan niet om onze supportafdeling te benaderen. Je kunt hen bereiken via de knop 'Neem contact op' onderaan deze pagina.

Wil je dit artikel met andere gebruikers bespreken, laat dan vooral een bericht achter onder 'Reacties'.

Heb je ook een goed idee?

Stuur jouw idee in! Met genoeg stemmen komt jouw idee op onze wishlist!

Heeft dit artikel je geholpen?

Maak een account aan of log in om een beoordeling achter te laten.

Reacties

Maak een account aan of log in om een reactie te plaatsen.

0
Matthijs van Beek Admin 7 oktober 2019 (#3605)

@backtothetoys,

Wij hebben het nogmaals geprobeerd te reproducerenop een volledig updated VPS met Ubuntu 18.04, maar bij ons werkten beide methodes. Voor de volledigheid hebben wij het alternatief van Ivotoby opgenomen in het artikel.

0
backtothetoys 6 oktober 2019 (#3603)

@Matthijs van Beek, @ivotoby,

Ik had ook dat ik het niet werkend kreeg op de uitgelegde manier (en ik ben echt wel bekend met de structuur van Yaml's aangezien ik Symfony developer ben) en de oplossing van @ivotoby werkte in 1 keer

0
Matthijs van Beek Admin 19 april 2019 (#2975)

@ivotoby,

Kan het zijn dat je misschien ergens een spatie te veel had staan? De yaml opmaak is zeer gevoelig daarvoor. Wij hebben namelijk de stappen nogmaals gereproduceerd en kregen wel een IP met de configuratie uit dit artikel.

0
ivotoby 16 april 2019 (#2955)

Op Ubuntu 18 moest ik niet:

addresses:
  - 192.168.1.2/24

Maar:

addresses: [192.168.1.2/24]

Anders geen ipv4 nummer.

0
Matthijs van Beek Admin 26 november 2018 (#2287)

@michaelboke,

Bedankt voor je feedback! Je hebt helemaal gelijk en wij hebben de documentatie er op aangepast.

0
michaelboke 23 november 2018 (#2275)

Voor debian 18.04 werkt met een clean install het commando systemctl restart networking niet maar moest ik sudo netplan apply uitvoeren om de wijzigingen door te voeren

0
mrnice92 28 mei 2018 (#1343)

Is voor Ubuntu overigens

0
mrnice92 28 mei 2018 (#1342)

De handleiding mist een stap, je moet eerst ifconfig -a uitvoeren zodat je weet wat de naam is van je network interface. Als je de handleiding volgt en je gebruikt eth1 krijg je niets zeggende errors in je journalctl.

0
xvilo 27 april 2018 (#1172)

Ook de debian handleiding werkte niet voor Debian 9. Zelfde verhaal, verkeerde network interface names.

0
xvilo 27 april 2018 (#1171)

Ik heb de Ubuntu 15.10+ versie gevolgd, maar de nieuwe kreeg een error bij het commando sudo /etc/init.d/networking restart. Na ik ifconfig had uitgevoerd viel me op dat ik niet ens7 had maar ens8. Misschien is het een goed idee om dit als standaard tussen stap in te voegen.

0
Marinus Verhoeven Admin 6 oktober 2017 (#136)

Bedankt voor je tip. Ik ga hier achteraan.

0
omines 5 oktober 2017 (#132)

Debian moet ook even bijgewerkt dat vanaf 9 de predictable adapter names worden gebruikt.

Kom je er niet uit?

Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

Neem contact op