Hulpartikel overzicht

Hulpartikel

Je website naar een andere domeinnaam overzetten

We leggen in dit artikel stap voor stap uit hoe je jouw website van het ene domein naar het andere domein verhuist binnen TransIP. Hierbij gaan we er van uit dat je beide domeinnamen bij TransIP hebt geregistreerd en je website op een webhostingpakket wordt gehost. Heb je het nieuwe domein nog niet geregistreerd, lees dan dit artikel om direct je domeinnaam te registreren.

Stel dat je met behulp van een webhostingpakket een website hebt gemaakt op je domeinnaam versegroentevandebiologischeboerderij.nl. Hoewel de naam wel veel over je bedrijf zegt, zullen bezoekers moeite hebben om zo'n lange naam te onthouden.

Daarom heb je het nieuwe domein groenvankoen.nl vastgelegd. Je wilt hier je bestaande website op plaatsen, maar weet niet goed hoe. Daar kun je dit artikel voor gebruiken!


Om je website op een andere domeinnaam te hosten, maak je eerst een back-up van je website. Specifiek sla je hiervoor de bestanden en de database(s) van je website op. Hierna vraag je een webhostingpakket aan voor het nieuwe domein, waarna je de back-up van je website en je database hier weer op plaatst.

Let op: Bij het verhuizen van een webhostingpakket naar een ander domein wordt e-mail niet meegenomen. E-mailadressen zijn namelijk gekoppeld aan het bijbehorende domein.

 

Zo wordt info@ouddomein.nl niet automatisch info@nieuwdomein.nl als je van webhostingpakket wisselt. Hou hier rekening mee bij het verplaatsen van je website. Uiteraard kun je wel nieuwe e-mailadressen aanmaken op het andere webhostingpakket.


Maak een back-up van de bestanden van je website

Je slaat nu eerst de bestanden op waar jouw website uit is opgemaakt. Via het SFTP-programma van jouw keuze maak je eenvoudig een back-up van deze bestanden. In dit artikel maken wij gebruik van het SFTP-programma Filezilla.

Als je een ander programma (zoals Cyberduck) gebruikt, zijn de stappen vergelijkbaar. Mocht je er hierbij niet uitkomen, dan raden we je aan de documentatie van jouw SFTP-programma te raadplegen.


Stap 1

Log in op jouw SFTP-programma, wij gebruiken hier als voorbeeld Filezilla. In het artikel 'Het gebruik van SFTP met behulp van Filezilla' lees je hoe je met Filezilla aan de slag gaat.

Start Filezilla nu op en vul hier de SFTP-gegevens van jouw webhostingpakket in. Gebruik hiervoor de vier velden zoals hieronder aangegeven en klik dan op 'Quickconnect'.

  • Host: <SFTP/SSH-host>
  • Username: <SFTP/SSH-gebruikersnaam>
  • Wachtwoord:<SFTP/SSH-wachtwoord>
  • Port: 22 of 2222

Maak verbinding binnen FilezillaStap 2

Klik nu in de linker kolom op de map waar je jouw back-up in wil opslaan.

Omdat we een WordPress-website hebben gemaakt, gebruiken we in ons voorbeeld de map met de naam 'WordPress'.

Selecteer de doelmapStap 3

Klik vervolgens in de rechterkolom met de rechtermuisknop op jouw 'www' map en klik op 'Download'.

Selecteer de bronmap en klik op 'Download'

De map 'www' en de bestanden die hierin staan worden nu naar de map gedownload die je in de linker kolom hebt geselecteerd. Nadat de download is voltooid, zul je een back-up van de bestanden van jouw website hebben gemaakt.

Mochten er gegevens in de andere mappen staan (bijvoorbeeld in de map 'Subsites' of 'back-ups'), dan kun je deze op dezelfde manier downloaden. Zorg er in dat geval voor dat je deze mappen in een aparte map opslaat.

De bestanden worden naar de doelmap gedownload

De bestanden die in de lokale map zijn opgeslagen zullen we later gebruiken om terug te plaatsen op het andere webhostingpakket, onthoud daarom goed in welke map je de back-up hebt opgeslagen.

We zullen nu aangeven hoe je een back-up van je database(s) maakt.


Maak een back-up van jouw databasegegevens

In jouw database bevindt zich de data van jouw website. Als je jouw website op een ander webhostingpakket wil plaatsen, dan is het van belang dat je ook een back-up van je database(s) maakt.

Bij TransIP wordt er gebruik gemaakt van phpMyAdmin om databases aan te maken, op te slaan en om data op te halen. Daarom laten we je eerst zien hoe je in logt op phpMyAdmin om vervolgens de database op te slaan.


Stap 1

Log in op je controlepaneel en navigeer naar jouw domeinnaam via het 'Domein & Hosting' tabblad. Klik op 'Webhosting beheren' naast 'Webhosting' om jouw website op het webhostingpakket te beheren.

Klik op webhosting beheren

Klik bovenaan op 'Website', gevolgd door 'Databases'.

Klik op site en vervolgens databasesStap 2

Hier zie je een overzicht van je databases. Naast de databasenaam zie je hoeveel ruimte de database inneemt en de status. Klik op de drie puntjes aan de rechterkant van de database, en vervolgens 'Open phpMyAdmin'. Je zult automatisch worden ingelogd.

open phpmyadminStap 3

Zodra je op phpMyAdmin bent ingelogd, zul je in het onderstaande scherm terecht komen.

exporteer je database

In ons voorbeeld is er een WordPress-website op het webhostingpakket geplaatst. Je ziet daarom de database terug die automatisch door Wordpress is aangemaakt.

Mocht je zelf een website met database hebben geüpload, dan zul je hier de data van terugzien. De stappen voor het maken van de back-up zijn in dat geval gelijk.

Zorg er nu voor dat de database is geselecteerd door hier in de linker kolom op te klikken. Onze database heet hier "site_voorbeeld_nl_wordpre".

Klik nu op de knop 'Export', welke in de afbeelding rood is gemarkeerd.Stap 4

Je kunt nu de Export-methode kiezen. Kies hier de methode 'Quick' en het formaat 'SQL' en klik op 'Go'. De back-up zal nu worden opgeslagen. Sla dit bestand goed op, deze heb je later nodig om terug te plaatsen op het andere webhostingpakket.

Klik op go


Plaats een webhostingpakket op je andere domeinnaam

Nu je bestanden en de database(s) van je website hebt veilig gesteld, is het tijd om een webhostingpakket op je andere domein aan te vragen. In dit voorbeeld kiezen we een Webhosting Core-pakket voor onze andere domeinnaam 'jouwwordpresswebsite.nl'.


Stap 1

Via de webhosting productpagina kun je een nieuw webhostingpakket bestellen op de andere domeinnaam. Klik op 'Bestellen' onder het gewenste pakket.

Bestel het gewenste pakket op de webhosting productpaginaStap 3

Rond de bestelling af en het webhostingpakket zal binnen enkele minuten actief worden.


Plaats de back-up van de database terug op het andere webhostingpakket

Nu het webhostingpakket voor het andere domein is besteld, kun je de bestanden en de database(s) van de website terug gaan plaatsen. Het is van belang dat je hierbij eerst de back-up van de database terugplaatst en daarna de bestanden van je website.

Het is namelijk van belang dat eerst een database aangemaakt wordt, waarna je de inloggegevens hiervan ontvangt. Deze inloggegevens moeten namelijk aanwezig zijn in de bestanden van je website, alvorens je hier de back-up van terug plaatst.

We leggen je nu uit hoe je een nieuwe database aanmaakt om vervolgens opnieuw in te loggen op phpMyAdmin. Vervolgens laten we je zien hoe je de back-up van de database terugplaatst.


Stap 1

Log in op je controlepaneel en navigeer naar jouw domeinnaam via het 'Domein & Hosting' tabblad. Klik op 'Webhosting beheren' naast 'Webhosting' om jouw website op het webhostingpakket te beheren.

Klik op webhosting beheren

Klik vervolgens op 'Website', gevolgd door 'Databases'.

klik op website en vervolgens databasesStap 2

Je bent nu in het database-overzicht. Je ziet nu dat er nog geen databases actief zijn. Klik nu op '+ Database toevoegen'.

database-overzichtStap 3

Geef nu een Databasenaam op en voer de gewenste Databasegrootte in. Wij hebben hier gekozen voor "wordpr2" en een databasegrootte van 125 MB, wat doorgaans meer dan voldoende is.

maak een database aanStap 4

Klik nu op de drie puntjes aan de rechterkant naast je database, gevolgd door 'Gebruikers beheren' om een gebruiker aan te kunnen maken.

Klik op de drie puntjes gevolgd door gebruikers beheren

Klik op '+ Voeg gebruiker toe' (aangegeven in rood in onderstaande afbeelding). Vul een gebruikersnaam in, maak een wachtwoord aan en klik op 'Opslaan' om je databasegebruiker aan te maken.

Maak je gebruiker aanStap 5

Nadat je een database en gebruiker hebt aangemaakt kun je inloggen op de aangemaakte database. Ga terug naar het overzicht van je databases en klik op de drie puntjes aan de rechterkant naast je database, en vervolgens 'Open phpMyAdmin' om automatisch in te loggen op de database.

open phpmyadminStap 6

Je zult nu de nieuwe, lege database terug zien. Zorg ervoor dat de database is geselecteerd door hier in de linker kolom op te klikken. Klik daarna op 'Import' zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Klik op 'Import'Stap 7

Klik nu op 'Bestand kiezen' en zoek de eerder opgeslagen database op. De database zal de extensie .sql hebben. Klik op 'Go' om de database te importeren.

Kies hier het backup bestand en klik op 'Go'Stap 8

Je zult vervolgens een melding krijgen dat de import geslaagd is. De back-up van je database is nu succesvol teruggezet.

De Import is geslaagd


Pas je database aan

Na het uploaden van je database, zal de database nog vermeldingen van je oude domeinnaam bevatten. Om te voorkomen dat dit conflicten oplevert, raden we sterk aan om vermeldingen van je oude domeinnaam in je database te vervangen met je nieuwe domeinnaam.

Gebruik je een WordPress-website? Dan kun je met de plug-in 'Better Search Replace' eenvoudig vermeldingen van je oude domeinnaam vervangen met je nieuwe domeinnaam.

Mocht je een ander type website gebruiken, dan kun je deze plug-in niet gebruiken. In plaats daarvan zul je binnen phpMyAdmin handmatig de vermeldingen moeten vervangen.

Log hiervoor in op phpMyAdmin en selecteer links de database. Klik vervolgens op het tabblad 'SQL'. Hier kun je queries uitvoeren, waarmee je vermeldingen van je oude domeinnaam kan vervangen met de nieuwe domeinnaam.

Let op: Het maken van aanpassingen in je database kan gevolgen hebben voor de functionaliteit van je website. Zorg er dus voor dat je de queries in SQL met zorg uitvoert.

 

Mocht je onverhoopt een fout hebben gemaakt bij het aanpassen van je database, dan kun je de eerder gemaakte back-up eventueel weer terugplaatsen om de fout te herstellen.

In het SQL-venster voer je de volgende regels in om in een 'field' binnen een tabel van je database een Search & Replace uit te voeren:

update TABLE_NAME setFIELD_NAME =
replace
(FIELD_NAME, 'text to search', 'text to replace with');

Waar TABLE_NAME staat, vul je een naam van een tabel in. Waar FIELD_NAME staat, vul je een veld in binnen de tabel.

Waar text to search staat, vul je je oude domeinnaam in. Waar text to replace with staat, vul je je nieuwe domeinnaam in.

In het onderstaande voorbeeld passen we het veld 'post_content' aan binnen de tabel 'wp_posts' van een WordPress-website. Mocht je een ander type website hebben, dan zul je van andere tabellen en velden gebruik maken.

Daarnaast vervangen we de vermeldingen van de oude domeinnaam 'anderewebsite.nl' met de nieuwe domeinnaam 'site-voorbeeld.nl'.

SQL query voor search replace

Hoewel je op deze manier één field per tabel kan aanpassen, kun je wel meerdere regels onder elkaar plaatsen. Op die manier kun je in één keer alle aanpassingen tegelijk uitvoeren.

meerdere search replace

We raden aan om dit voor iedere tabel in je database uit te voeren. Klik vervolgens op 'Simulate query' om te zien of de invoer correct is en wat hiervan het resultaat zou zijn.

Zodra je tevreden bent met het resultaat, klik je op 'Go' om de query daadwerkelijk uit te voeren.

Hou er tot slot rekening mee dat wij geen inhoudelijke ondersteuning bieden op het uitvoeren van SQL queries of andere aanpassingen in je database.

 

Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden van SQL queries, raadpleeg dan online de documentatie hiervan.


Pas het configuratiebestand van jouw website aan

Zoals eerder vermeld heeft jouw website toegang nodig tot je database. Omdat je een nieuwe database hebt aangemaakt, zijn de inloggegevens hiervan veranderd. Deze nieuwe inloggegevens voeg je nu eerst toe aan de code van je website.

Daarnaast wordt je oude domeinnaam mogelijk nog vermeld in het configuratiebestand van je website. Ook dit moet worden aangepast naar de nieuwe domeinnaam.


Stap 1

Ga nu eerst op je computer naar de map waar je de bestanden van je website hebt opgeslagen. Zoek hier naar het bestand 'wp-config.php' (WordPress) of config.php (andere websites) en open deze met een programma die .php bestanden goed kan openen. Wij adviseren bijvoorbeeld het programma 'Notepad++' of het PHP bewerkingsprogramma 'PhpStorm'.

In ons voorbeeld passen wij het wp-config.php bestand van onze WordPress-website aan.Stap 2

Zoek nu in dit bestand de DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD en DB_HOST op. Deze vind je doorgaans vanaf regel 17 terug. In het onderstaande voorbeeld zie je hoe dit er in het wp-config.php bestand uit ziet.

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'site_voorbeeld_nl_wordpre');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'site__nl_wordpre');

/** MySQL database password */ 
define('DB_PASSWORD', 'wachtwoord_oud');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

Omdat we een nieuwe database hebben aangemaakt op een andere domeinnaam, is het belangrijk om de databasenaam, de database-gebruiker, het database-wachtwoord en de hostnaam aan te passen.

Dit doe je door in het wp-config.php bestand de waarden achter DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD en DB_HOST aan te passen. Let op dat je deze waarden binnen de aanhalingstekens aanpast.

Deze informatie vind je terug in je controlepaneel. Ga hiervoor binnen jouw pakket naar 'Website' en klik op 'Databases'.

  • Wat in je controlepaneel onder 'Naam' staat, voer je in naast 'DB_NAME'.
  • Wat in het controlepaneel onder 'Gebruikersnaam' staat, voer je in naast 'DB_USER'.
    Je komt hier door op de drie puntjes te klikken rechts van de database naam, en vervolgens 'Gebruikers beheren'. Op deze pagina kun je ook een extra gebruikersnaam aanmaken door op '+ Voeg gebruiker toe' te klikken.
  • Naast 'DB_PASSWORD' voer je het wachtwoord van jouw database gebruikersnaam in. Je kunt op de gebruikersnaam klikken om het wachtwoord te wijzigen.
  • Naast 'DB_HOST' voer je de hostnaam van jouw database in. Je kunt de hostnaam terugvinden door in je databaseoverzicht op je databasenaam te klikken.

In ons voorbeeld ziet dit er als volgt uit:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'transi_wordpr2');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'transi_gebruiker');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'wachtwoord_nieuw');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'transi-wordpr2.db.transip.me');

Zoals je ziet is de databasenaam van site-voorbeeld.nl vervangen met de nieuwe databasenaam van transiptutorials.nl.


Plaats de back-up van de bestanden van je website terug

Nu is het tijd om de bestanden van je website terug te plaatsen en je website weer actief te maken op het andere webhostingpakket.


Stap 1

Log nu opnieuw in op de SFTP-server met een SFTP-programma zoals Filezilla.Stap 2

Zoek nu de map op waar je de bestanden van je website in hebt opgeslagen en klik hierop. Daaronder zul je dan de bestanden van je website terugvinden.

Upload de backup van de bestanden van je websiteStap 3

Aan de rechterzijde zie je dan de mappen van je website terug. Klik nu op de 'www' map om de inhoud hiervan te openen. Je ziet nu alleen het 'index.php' bestand terug welke standaard op je webhostingpakket aanwezig is.

Sleep nu de mappen en bestanden aan de linkerzijde (van jouw lokale 'www' map) naar de rechterzijde (de 'www' map op de server). Er wordt hierbij gevraagd om het index.php bestand te overschrijven. Klik in dit venster op 'OK'.

Upload afgerond!

Nadat je de mappen en bestanden van de lokale 'www' map naar de 'www' map op de server hebt gesleept, zal de upload van je back-up beginnen.


Mijn website is nog niet bereikbaar

Controleer in dat geval of je domeinnaam gebruik maakt van de DNS van je kleinere webhostingpakket. In het artikel 'De DNS instellingen van mijn webhostingpakket' lees je hoe je de juiste instellingen gebruikt.


Ik wil mijn oude webhostingpakket niet meer gebruiken

In dat geval kun je overwegen om het oude webhostingpakket op te zeggen. Let wel op dat je dit pas doet nadat je de website naar het andere webhostingpakket hebt verhuisd.

Als je een webhostingpakket namelijk opzegt, wordt de inhoud hiervan in zijn geheel verwijderd. Dit geldt voor zowel de webruimte als e-mailadressen die op het webhostingpakket staan.In dit artikel lees je hoe je een website van het ene webhostingpakket naar het andere webhostingpakket verhuist.

Mocht je aan de hand van dit artikel nog vragen hebben, aarzel dan niet om onze supportafdeling te benaderen. Je kunt hen bereiken via de knop 'Neem contact op' aan de onderzijde van deze pagina.

Wil je dit artikel met andere gebruikers bespreken, laat dan vooral een bericht achter onder 'Reacties'.

Heb je ook een goed idee?

Stuur jouw idee in! Met genoeg stemmen komt jouw idee op onze wishlist!

Heeft dit artikel je geholpen?

Maak een account aan of log in om een beoordeling achter te laten.

Reacties

Maak een account aan of log in om een reactie te plaatsen.

Kom je er niet uit?

Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

Neem contact op