Er zijn phishingmails in omloop die uit naam van TransIP worden verstuurd. Twijfel je over de echtheid van een e-mail van TransIP, klik dan niet op linkjes en neem contact met ons op via je controlepaneel of via support@transip.nl. Lees meer over phishing in onze Knowledge Base: https://www.transip.nl/knowledgebase/artikel/205-wat-is-phishing/
Hulpartikel overzicht

Hulpartikel

Ik wil meer ruimte vrijmaken op mijn webhostingpakket

Als je meer ruimte nodig hebt in je webhostingpakket maar nog niet toe bent aan een groter pakket, dan kan je ervoor kiezen om kritisch te kijken naar de ruimte die je op dit moment in gebruik hebt. Je kunt bijvoorbeeld ongebruikte e-mailboxen, databases of bestanden verwijderen als je zeker weet dat je deze niet meer wilt bewaren.

In dit artikel leggen we je uit welke mogelijkheden je hebt om ruimte te besparen op je webhostingpakket zodat je meer vrije ruimte over houdt. Je hebt hierbij 3 opties:

  1. Je kunt bestanden op het webhostingpakket verwijderen
  2. Je kunt database(s) verkleinen of verwijderen
  3. Je kunt e-mailboxen verkleinen of verwijderen

 

We zullen deze opties stuk voor stuk in dit artikel bespreken. Daarnaast zullen we ook laten zien hoe je e-mailforwards kunt verwijderen, ook al nemen deze geen webruimte in beslag.

Voordat je iets verwijdert op je webhostingpakket, raden we sterk aan om goed te controleren of er nog belangrijke zaken tussen staan. Daarnaast is het sterk aan te raden een lokale backup te maken van je bestanden, databases en e-mails. Als je namelijk een e-mail adres verwijdert, een database verwijdert of bestanden van je webhostingpakket verwijdert, dan worden deze per direct verwijderd.

 

Bij onze webhostingpakketten zitten uiteraard wel backups inbegrepen, maar je kunt daar geen losse bestanden, databases of e-mails uit terughalen. Het terugzetten van een backup in je controlepaneel zou alles in je hostingpakket overschrijven.


Je webruimte controleren


Om te beginnen kan je controleren waar alle webruimte in je pakket momenteel voor gebruikt wordt. Op die manier heb je een duidelijker beeld waar de meeste winst te behalen valt. Dit doe je als volgt:


Ga binnen het controlepaneel naar het tabblad 'Domein & Hosting' en selecteer in de linker kolom het betreffende domein (niet aanvinken). Klik nu naast 'Jouw website' op het tandwiel, gevolgd door 'Webruimte'.

Selecteer je domein en klik op 'Jouw website beheren'

 

Naast 'Webruimte' zie je hoeveel webruimte je momenteel gebruikt. Zoals je ziet hebben wij een vrij kleine website op het webhostingpakket staan.

webruimte


Een back-up van je bestanden maken


Om zeker te zijn dat je niet per ongeluk belangrijke bestanden verwijdert, kan je vooraf een back-up opslaan van de bestanden die op je webhostingpakket staan.

Via het SFTP-programma van jouw keuze maak je eenvoudig een back-up. In dit artikel maken wij gebruik van het programma Filezilla.

Als je een ander programma (zoals Cyberduck) gebruikt, zijn de stappen vergelijkbaar. Mocht je er hierbij niet uitkomen, dan raden we je aan de documentatie van jouw SFTP-programma te raadplegen.Stap 1

Log in op Filezilla. In het artikel 'Het gebruik van SFTP met behulp van Filezilla' lees je hoe.Stap 2

Klik in de linker kolom op de map waar je jouw back-up in wil opslaan. Wij gebruiken in ons voorbeeld de map met de naam 'My website files'.

Selecteer de doelmapStap 3

Klik vervolgens in de rechterkolom met de rechtermuisknop op jouw 'www'-map en klik op 'Download'.

Selecteer de bronmap en klik op 'Download'

De map 'www' en de bestanden die hierin staan worden nu naar de map gedownload die je in de linker kolom hebt geselecteerd. Nadat de download is voltooid, heb je een back-up van de bestanden van jouw website gemaakt.

 

De bestanden worden naar de doelmap gedownload

 

Mochten er gegevens in de andere mappen staan (bijvoorbeeld in de map 'Subdomains' of 'backups'), dan kun je deze op dezelfde manier downloaden. Zorg er in dat geval voor dat je deze mappen in een aparte map opslaat.

 


Bestanden verwijderen

 

Je kunt nu binnen de www-map nagaan of er bestanden zijn die je niet meer wilt of niet meer nodig hebt. Mocht je niet zeker weten of een bestand door je website gebruikt wordt, verwijder het bestand dan niet en controleer dit eerst bij de maker van het CMS of de plugins/thema's die je gebruikt.

Als je je website helemaal niet meer wilt dan kan je alle bestanden in de map 'www' verwijderen. Daarna is je website niet meer bereikbaar voor bezoekers.

Mochten er gegevens in de andere mappen staan (bijvoorbeeld in de map 'Subdomains' of 'backups'), dan kun je deze op dezelfde manier verwijderen als je de betreffende bestanden niet meer nodig hebt. Loop daarom ook deze mappen nog even na.

Zoals eerder vermeld: Zorg dat je een lokale backup van je bestanden gemaakt hebt voordat je bestanden gaat verwijderen. Dit om eventuele belangrijke bestanden veilig te stellen, gezien het verwijderen van bestanden niet ongedaan te maken is.


Je database(s) controleren

 

In je controlepaneel kan je ook kijken welke database(s) je in je webhostingpakket hebt staan. Dit doe je als volgt:

 

Ga binnen het controlepaneel naar het tabblad 'Domein & Hosting' en selecteer in de linker kolom het betreffende domein (niet aanvinken). Klik naast 'Jouw website' op het tandwiel, gevolgd door 'Databases'.

klik naast jouw website op databases

 

In het huidige scherm zie je welke database(s) je in je webhostingpakket hebt. Daaronder zie je de databasenaam van de database(s), de gebruikersnaam van de database(s) en hoeveel ruimte er aan de database(s) is toegewezen.

Jouw Databases beheren


Een back-up van je database(s) maken

 

In jouw database bevindt zich de data van jouw website. Mocht je meerdere subdomeinen hebben, dan is het mogelijk dat je voor de websites op je subdomeinen aparte databases aangemaakt hebt. Dan zal in de aanvullende databases de belangrijke data voor de websites van je subdomeinen staan.Stap 1

Ga binnen het controlepaneel naar het tabblad 'Domein & Hosting' en selecteer in de linker kolom het betreffende domein (niet aanvinken). Klik naast 'Jouw website' op het tandwiel, gevolgd door 'Databases'.

klik naast jouw website op databasesStap 2

Hier zie je de link terug waarmee je in kunt loggen op phpMyAdmin en hoeveel databases je op dit moment gebruikt. Daaronder zie je de databasenaam, je gebruikersnaam en hoeveel ruimte er aan de database is toegewezen.

Jouw Databases beheren

Klik hier op de blauwe download-knop links van het kruisje. Je wordt om bevestiging gevraagd, klik hierbij op 'Ok'. 

database dump melding

Er zal nu een kopie van de database gemaakt worden welke in je hostingpakket opgeslagen wordt. Deze back-up kopie heet een 'database dump'. Je krijgt een e-mail zodra dit voltooid is.Stap 3

Nadat je de e-mail hebt ontvangen, kan je de database back-up terugvinden in je webhostingpakket. Hiervoor kan je gebruikmaken van SFTP Bestandsbeheer in je controlepaneel: Ga binnen het controlepaneel naar het tabblad 'Domein & Hosting' en selecteer in de linker kolom het betreffende domein (niet aanvinken). Klik naast 'Jouw website' op het tandwiel, gevolgd door 'SFTP Bestandsbeheer'.

Jouw website menu - SFTP bestandsbeheer

In het overzicht van de mappen op je webhostingpakket klik je op de map 'private' en daarna op de map 'database-dumps'. Je kunt daar het .sql-bestand downloaden en op je lokale computer opslaan. Daarna kan je dit .sql-bestand verwijderen van je hostingpakket om ruimte te besparen.

database dump locatie


Database(s) verkleinen

 

Je kunt bij databases ervoor kiezen om deze te verkleinen. Het verkleinen van een database kan alleen als de database nog niet alle toegewezen ruimte daadwerkelijk gevuld heeft. Je kunt een database niet kleiner maken dan de opgetelde grootte van alle gegevens in de betreffende database.

Let op: als je een database zo klein maakt dat er geen nieuwe data meer bij past, dan kan dit tot problemen op je website leiden.

Het verkleinen van je database doe je als volgt:

 

Stap 1

Controleer eerst hoeveel ruimte je database daadwerkelijk in beslag neemt.

Ga hiervoor binnen het controlepaneel naar het tabblad 'Domein & Hosting' en selecteer in de linker kolom het betreffende domein (niet aanvinken). Klik naast 'Jouw website' op het tandwiel, gevolgd door 'Databases'.

klik naast jouw website op databases
Je ziet nu de database(s) in je hostingpakket terug.
 

Jouw database beheren

Klik op de 'PhpMyAdmin link' en log in op PhpMyAdmin met de getoonde gegevens. Als 'Host' gebruik je je domeinnaam, als 'Username' de gebruiker van de database en als 'Password' het bijbehorende wachtwoord van je database.

Na het inloggen klik je links op de naam van je database.

PhpMyAdmin database grootte

Je ziet nu een overzicht van de tabellen van je database. In dit overzicht zie je rechtsonder van de tabellen hoeveel ruimte je database daadwerkelijk in beslag neemt. In ons voorbeeld is dit 14,3 Mb.

Onthoud dat je de database nooit kleiner kan maken dan deze grootte. Het is sterk aan te raden om straks bij de toegewezen ruimte ook nog ruimte over te laten zodat je database kan groeien als nodig. Anders neem je het risico dat je website in de toekomst mogelijk niet meer goed functioneert.


Stap 2

Ga terug naar het controlepaneel en dan specifiek het tabblad 'Domein & Hosting'. Selecteer in de linker kolom het betreffende domein (niet aanvinken). Klik naast 'Jouw website' op het tandwiel, gevolgd door 'Databases'.

klik naast jouw website op databasesStap 3

Je ziet nu de database(s) in je hostingpakket terug.
 

Jouw database beheren
 

Klik op de naam van de database waarvan je de grootte wilt wijzigen. Je ziet dan het volgende scherm:
 

Jouw database verkleinen

In dit scherm kan je bij 'Databasegrootte' de grootte van de database aanpassen. Zoals gezegd kan je deze niet kleiner maken dan de opgetelde grootte van alle gegevens in de betreffende database. Sla tot slot de wijziging op met de knop 'Opslaan'.


Database(s) verwijderen


Je kunt nu kijken of er een database in je webhostingpakket is welke je niet meer gebruikt en niet meer nodig hebt. Mocht je niet zeker weten of een database door je website gebruikt wordt dan kan je het beste in het configuratie-bestand van je website kijken naar welke database er verwezen wordt. Bij twijfel is het aan te raden de database niet te verwijderen om te voorkomen dat je website ineens onbereikbaar wordt.

Als je je website helemaal niet meer wilt en het webhostingpakket geheel leeg wil maken, dan kan je de database verwijderen. Daarna is je website niet meer bereikbaar voor bezoekers.

 

Het verwijderen van een database kan met het kruisje rechts van de database.
 

Jouw Databases beheren

 

Zoals eerder vermeld: Zorg dat je een lokale backup van je database gemaakt hebt voordat je deze gaat verwijderen. Dit om eventuele belangrijke gegevens in een database veilig te stellen, gezien het verwijderen van databases niet ongedaan te maken is.


Je e-mailadres(sen) controleren

 

In je controlepaneel zie je welke e-mail adressen je momenteel in gebruik hebt. Dit geldt voor zowel e-mailboxen én e-mail forwards. Je kunt bij e-mail boxen ook de grootte van de e-mailbox terug zien. Dit doe je als volgt:

Ga binnen het controlepaneel naar het tabblad 'Domein & Hosting' en selecteer in de linker kolom het betreffende domein (niet aanvinken). Klik nu naast 'Jouw e-mail' op het tandwiel.

Jouw E-mail beheren

Voor het bekijken van e-mailboxen klik je hier op 'E-mailboxen'. Als je je e-mailforwards wilt bekjken dan klik je hier op 'E-mailforwards'.


Een back-up van je e-mailbox(en) maken

 

Voor het maken van een back-up van je e-mailboxen kan je de volgende handleiding raadplegen: 'Een back-up van e-mail maken en terugplaatsen in Outlook'

 


E-mailbox(en) verkleinen

 

Je kunt bij e-mailboxen ervoor kiezen om deze te verkleinen. Het verkleinen van een e-mailbox kan alleen als er nog vrije ruimte in je email-box is. Je kunt een e-mailbox niet kleiner maken dan de opgetelde grootte van alle e-mails in de betreffende e-mailbox.

Let op: Als je een e-mailbox zo klein maakt dat er geen nieuwe e-mails meer bij passen, dan zal je geen nieuwe e-mails meer kunnen ontvangen.

 

Het verkleinen van je e-mailbox doe je als volgt:

 

Stap 1

Ga in je controlepaneel naar het tabblad 'Domein & Hosting' en selecteer links je domeinnaam (niet aanvinken). Klik nu op 'Jouw e-mail beheren' en daarna op 'E-mailboxen'. 

Jouw E-mail beherenStap 2

Klik nu op het e-mailadres waar je de grootte van wilt wijzigen. Je ziet dan het volgende scherm: 

Jouw E-mail beheren

In dit scherm kan je bij 'Toegewezen ruimte' de grootte van de e-mailbox aanpassen. Zoals gezegd kan je deze niet kleiner maken dan de opgetelde grootte van alle e-mails in de e-mailbox. Sla daarna de wijziging op met de knop 'Opslaan'.


E-mailbox(en) verwijderen

 

Je kunt bij e-mailboxen ervoor kiezen om deze geheel te verwijderen. Hierbij gaan alle e-mails in de betreffende e-mailbox verloren. Je verwijdert een e-mailbox als volgt:

 

Stap 1

Ga in je controlepaneel naar het tabblad 'Domein & Hosting' en selecteer links je domeinnaam (niet aanvinken). Klik nu op 'Jouw e-mail beheren' en daarna op 'E-mailboxen'.

Jouw E-mail beherenStap 2

In het volgende scherm zie je een overzicht van de e-mailboxen die je momenteel binnen dit webhostingpakket hebt.

 

Jouw E-mail verwijderen


Je kunt met het kruisje rechts van een e-mailbox deze geheel verwijderen.

 

Zoals eerder vermeld: Zorg dat je een lokale backup van de e-mails uit je e-mailbox gemaakt hebt voordat je deze gaat verwijderen. Dit om eventuele belangrijke e-mails veilig te stellen, gezien het verwijderen van e-mailbox niet zomaar ongedaan te maken is.


E-mail forward(s) verwijderen

 

Je kunt een e-mail forward via je controlepaneel verwijderen. Een e-mail forward heeft geen invloed op de hoeveelheid webruimte, immers neemt deze zelf geen opslagruimte in beslag. Wel tellen e-mail forwards mee voor het aantal e-mail adressen dat je in je webhostingpakket in gebruik hebt.

Je kunt als volgt een e-mail forward verwijderen:


Stap 1

Ga in je controlepaneel naar het tabblad 'Domein & Hosting' en selecteer links je domeinnaam (niet aanvinken). Klik nu op 'Jouw e-mail beheren' en daarna op 'E-mailforwards'.
 

Jouw E-mail beheren


Stap 2

In het volgende scherm zie je een overzicht van de e-mailforwards die je momenteel binnen dit webhostingpakket hebt.

 

Jouw E-mail verwijderen


Je kunt met het kruisje rechts van een e-mailforward deze geheel verwijderen.


 


In dit artikel hebben we uitgelegd hoe je meer ruimte kunt vrijmaken op je huidige webhostingpakket.

Mocht je aan de hand van dit artikel nog vragen hebben, aarzel dan niet om onze supportafdeling te benaderen. Je kunt hen bereiken via de knop 'Neem contact op' aan de onderzijde van deze pagina.

Wil je dit artikel met andere gebruikers bespreken, laat dan vooral een bericht achter onder 'Reacties'.

Heb je ook een goed idee?

Stuur jouw idee in! Met genoeg stemmen komt jouw idee op onze wishlist!

Heeft dit artikel je geholpen?

Maak een account aan of log in om een beoordeling achter te laten.

Reacties

Maak een account aan of log in om een reactie te plaatsen.

Kom je er niet uit?

Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

Neem contact op