Hulpartikel overzicht

Hulpartikel

Een TeamSpeak-server installeren in Linux

Met TeamSpeak 3 voer je vanaf je computer of telefoon gesprekken met andere gebruikers, vergelijkbaar met een conference call.

Meerdere gebruikers verbinden vanaf een computer of telefoon met een TeamSpeak-server en kunnen vervolgens met elkaar praten. Meestal wordt hiervoor een headset met microfoon gebruikt.

In deze handleiding laten wij zien hoe je een TeamSpeak-server opzet op een server met Ubuntu, Debian of CentOS en hoe je met je TeamSpeak-server verbindt vanaf je eigen computer. Voor het opzetten van een TeamSpeak server op een Windows Server, zie deze handleiding.

 • Voer de stappen in dit artikel uit met een gebruiker met sudo-rechten of als root, tenzij anders aangegeven.
 • De stappen in dit artikel zijn getest in CentOS 7, Debian 10, Ubuntu 16.04 en Ubuntu 18.04

TeamSpeak installeren

Stap 1

Ga in je browser naar de server-downloadpagina van TeamSpeak en klik onder 'LINUX' op het klipbord (kopiëren) achter 'SERVER 64-BIT 3.12.0'.

teamspeak linux server download

Als je de code in de volgende stappen kopieert en plakt vanuit dit artikel, plak dan eerst alvast het downloadadres in een teksteditor zoals Notepad, zodat je het bij stap 5 bij de hand hebt.


 

Stap 2

Verbind met je VPS via de VPS-console of SSH.


 

Stap 3

Geavanceerd: in plaats van een nieuwe user, ben je vrij om een bestaande user te gebruiken en/of TeamSpeak in een andere map plaatsen. Let wel dat je in de verdere stappen in dit artikel waar over specifieke gebruikers / mappen gesproken wordt, die dan daarop aanpast.

Voeg een gebruiker genaamd 'teamspeak' toe:

sudo adduser teamspeak

Tijdens het aanmaken van deze gebruiker zal in Ubuntu en Debian aanvullende informatie gevraagd worden, zoals een wachtwoord. Pas in CentOS het wachtwoord aan met het commando:

passwd teamspeak

Stap 4

Schakel over naar de nieuwe gebruiker en navigeer naar de bijbehorende home directory:

su teamspeak
cd /home/teamspeak

 

Stap 5

Type het onderstaande commando om de TeamSpeak-server te downloaden. Gebruik in dit commando het downloadadres dat je in stap 1 gekopieerd hebt.

Gebruik je Putty? type dan 'wget' en klik met de rechtermuisknop om de link te plakken.

wget https://files.teamspeak-services.com/releases/server/3.12.0/teamspeak3-server_linux_amd64-3.12.0.tar.bz2

Gebruik je CentOS? Installeer dan eerst lbzip2; deze heb je nodig om in de volgende stap het bestand te kunnen uitpakken:

sudo yum -y install lbzip2

 

Stap 6

Pak het gedownloade bestand uit en verplaats het naar de home directory van de TeamSpeak-user. Verwijder daarna het gedownloade bestand en de map die tijdens het uitpakken is aangemaakt:

tar -xf teamspeak3-server_linux_amd64-3.12.0.tar.bz2
cd teamspeak3-server_linux_amd64
cp * -R /home/teamspeak
cd ..
rm -r teamspeak3-server_linux_amd64
rm teamspeak3-server_linux_amd64-3.12.0.tar.bz2

Installeer je een nieuwere versie dan in dit artikel beschreven is? Vervang dan teamspeak3-server_linux_amd64-3.12.0.tar.bz2 in het eerste en laatste commando door de naam van het bestand dat je in de vorige stap hebt gedownload.


 

Stap 7

Maak een bestand aan met de naam .ts3server_license_accepted. Als dit bestand bestaat in de map met je TeamSpeak-server, accepteer je automatisch de TeamSpeak-licentie:

touch .ts3server_license_accepted

 

Stap 8

Schakel terug naar de gebruiker waar je onder werkte voor je de commando's in stap 4 uitvoerde. De TeamSpeak-user heeft namelijk niet de sudo-rechten die je voor de volgende stap nodig hebt:

exit

 

Stap 9

TeamSpeak start en stopt via een shell-script. Het is handiger om die te verwerken in een systeemservice. Zo kan je TeamSpeak-server automatisch starten met je VPS en kun je systemctl-commando's gebruiken om de service te beheren.

Maak een bestand voor de TeamSpeak-service aan met het commando:

sudo nano /lib/systemd/system/ts3server.service

Geef het geopende bestand de volgende inhoud:

[Unit]
Description=Teamspeak Service
Wants=network.target

[Service]
WorkingDirectory=/home/teamspeak
User=teamspeak
ExecStart=/home/teamspeak/ts3server_minimal_runscript.sh
ExecStop=/home/teamspeak/ts3server_startscript.sh stop
ExecReload=/home/teamspeak/ts3server_startscript.sh restart
Restart=always
RestartSec=15

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sla vervolgens de wijzigingen op en sluit het bestand (ctrl + x > y > enter).


Stap 10

Start en schakel je TeamSpeak-server in met de commando's:

sudo systemctl start ts3server
sudo systemctl enable ts3server

TeamSpeak genereert automatisch een admin-account en een admin-token waarmee je admin-rechten kunt krijgen tot je TeamSpeak-server. Beide zie je terug in de journalctl-log met de commando's hieronder. Noteer de gegevens en bewaar ze op een veilige plek. Je hebt het token nodig wanneer je voor het eerst inlogt op je TeamSpeak-server.

sudo journalctl -xe -u ts3server | grep password
sudo journalctl -xe -u ts3server | grep token

Het wachtwoord en de token worden uit journalctl verwijdert na een herstart van je VPS.


 

Stap 11

Voor je kunt verbinden met je TeamSpeak-server, moet je in je firewall de poorten openen die TeamSpeak gebruikt:

Ubuntu / Debian:

sudo ufw allow 9987/udp
sudo ufw allow 30033/tcp
sudo ufw allow 10011/tcp
sudo ufw allow 41144/tcp

CentOS:

firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=9987/udp
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=30033/udp
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=10011/udp
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=41144/udp
firewall-cmd --reload

De poorten worden door TeamSpeak voor het volgende gebruikt:

 • 9987/udp voor Voice.
 • 30033/tcp voor Filetransfer.
 • 10011/tcp voor ServerQuery.
 • 41144/tcp voor TSDNS (optioneel)

Maak je gebruik van de VPS-firewall in je TransIP-controlepaneel? Vergeet dan niet daarin deze poorten te openen.

Gefeliciteerd! Je TeamSpeak-server is nu up and running.


Verbinden met je TeamSpeak-server

 

Stap 1

Om met je TeamSpeak-server te kunnen verbinden, heb je een TeamSpeak-client nodig. Download de client vanaf deze pagina en installeer hem op je computer of mobiel.


 

Stap 2

Start TeamSpeak en klik op 'Connections' > 'Connect'. Je hebt twee opties om als adres van je server op te geven:

 • Het IP-adres van je VPS (bijvoorbeeld te achterhalen met het commando 'ip a').
 • Een domeinnaam die naar je VPS verwijst. Het maakt niet uit of dit een subdomein of je hoofddomeinnaam is, zolang die maar naar het IP-adres van je VPS verwijst.

teamspeak connect


 

Stap 3

De eerste keer dat je inlogt op je TeamSpeak-server, word je gegroet door het scherm hieronder. Geef je administrator-token op die je in de vorige paragraaf onder stap 10 hebt genoteerd. Je claimt hiermee de administrator-rechten van je TeamSpeak-server.

teamspeak first connection


 

Je kunt nu direct aan de slag met je server en mensen uitnodigen om er gebruik van te maken. Klik bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op 'Default Channel' > 'Edit Channel' om de naam van het kanaal aan te passen.

teamspeak edit channel


Beveiligingsstips

 

Je TeamSpeak-server is na het doorlopen van deze handleiding publiekelijk bereikbaar. Voor het beveiligen van je TeamSpeak-server raden wij de volgende opties aan:

 • Stel een wachtwoord in: klik in TeamSpeak met de rechtermuisknop op de naam van je server en selecteer 'Edit Virtual Server'.
  teamspeak edit server
  In het scherm dat verschijnt, kun je achter 'Password' een wachtwoord instellen. Zonder dit wachtwoord kunnen gebruikers niet verbinden met je TeamSpeak-server.
  teamspeak server password
  Klik na het instellen op 'Apply' en 'OK'. Tip: je kunt in het scherm hierboven ook de naam en het welkomstbericht van je TeamSpeak-server aanpassen.
   
 • Pas encryptie toe: klik in TeamSpeak met de rechtermuisknop op de naam van je server en selecteer 'Edit Virtual Server' > 'More'.
  teamspeak server settings more
  Klik op het tabblad 'Security' en zet 'Channel voice data encryption' op 'Globally On' om encryptie op alle kanalen toe te passen.
  teamspeak server encryption
  • Encryptie verhoogt het CPU-gebruik van je TeamSpeak-server.
  • De default waarde is 'Configure per Channel'. Hiermee kun je per kanaal encryptie toepassen via rechtermuisknop op kanaal > 'Edit Channel' > 'Advanced' > 'Voice Data encrypted'.
 • Wil je nog een stapje verder gaan? Dan zou je ook een VPN-server kunnen opzetten en zorgen dat je TeamSpeak-server enkel via je VPN bereikbaar is.

 

Dat brengt ons bij het eind van deze handleiding voor de installatie van je eigen TeamSpeak-server.

Mocht je aan de hand van dit artikel nog vragen hebben, aarzel dan niet om onze supportafdeling te benaderen. Je kunt hen bereiken via de knop 'Neem contact op' onderaan deze pagina.

Wil je dit artikel met andere gebruikers bespreken? Laat dan vooral een bericht achter onder 'Reacties'.

Heb je ook een goed idee?

Stuur jouw idee in! Met genoeg stemmen komt jouw idee op onze wishlist!

Heeft dit artikel je geholpen?

Maak een account aan of log in om een beoordeling achter te laten.

Reacties

Maak een account aan of log in om een reactie te plaatsen.

Kom je er niet uit?

Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

Neem contact op