Hulpartikel overzicht

Hulpartikel

Ik wil een nieuwe partitie in FreeBSD maken

Wanneer je een uitbreiding van jouw schijfruimte uitvoert, of je hebt nog ongepartioneerde ruimte over, dan kun je deze gebruiken om een nieuwe partitie te maken. Wanneer hieronder een commando wordt aangegeven, dan voer je de tekst in en druk je vervolgens op 'Enter'.

Let op!Enige kennis van FreeBSD is vereist om een partitie aan te maken. Specifiek is kennis van file editing een pré om de partitie in het filesystem te kunnen zetten.

Alle FreeBSD 9.0 en hoger installaties beschikken over GPT. Voor onderstaande handleiding wordt GPT in combinatie met een UFS filesystem gebruikt om de partitie aan te maken. Je kunt uiteraard ook van ZFS gebruik maken, waarover je hier meer informatie kunt vinden. Volg de volgende stappen om succesvol de UFS partitie aan te maken:

 1. partitietabel
  Start gpart show en noteer de twee getallen voor -free- . We noemen deze getallen vanaf nu respectievelijk BEGIN en SIZE. Noteer tevens de GEOM. De regel waar de GEOM in staat is te herkennen aan de '=>' . Je hebt de code uit de derde kolom van deze regel nodig (zie bovenstaande afbeelding).
 2. Geef nu het commando gpart recover vtbd0 waar je vtbd0 dient te vervangen met de GEOM uit de vorige stap. Als je nu nogmaals het commando 'gpart show' ingeeft blijkt dat de size van de vrije ruimte is gegroeid.
 3. Je kunt nu gpart add -t freebsd-ufs -b BEGIN -s SIZE GEOM uitvoeren. BEGIN, SIZE en GEOM vervang je door de codes die in stap 1 genoteerd zijn. Een willekeurig voorbeeld van een ingevuld commando is:
   gpart add -t freebsd-ufs -b 20971682 -s 18874240 vtbd0
 4. Je krijgt een variatie van de volgende output te zien 'vtbd0px added', in ons voorbeeld 'vtbd0p4 added'. Noteer deze output, je hebt het voor de volgende stap nodig.
 5. Je voorziet nu de partitie van een filesystem door het volgende commando in te voeren newfs -U /dev/vtbd0p4. Vervang vtbd0p4 met de output uit de vorige stap.
 6. De partitie kan nu gemount worden op een plek in het filesystem. Daarvoor maak je eerst een map aan waar de partitie in gemount kan worden. Voer het commando mkdir /transip uit. Je kunt transip vervangen door elke gewenste naam. Mount de partitie in het filesystem door mount /dev/vtbd0p4 /transip uit te voeren. Vervang vtbd0p4 met de output uit stap 4 en transip met de mapnaam die je eerder hebt opgegeven.
 7. Controleer met df -h of de nieuw partitie inclusief de nieuwe schijfruimte succesvol aangemaakt is.
 8. Vergeet niet om de partitie op te nemen in /etc/fstab zodat deze bij het rebooten automatisch gemount wordt. Als je deze stap niet uitvoert dan moet je de partitie elke keer na een reboot handmatig mounten (mount /dev/vtbd0p4 /transip).

De nieuwe partitie is klaar voor gebruik!

Let op! Mocht je na een herstart wel de extra schijfruimte zien, maar je krijgt een melding dat dit "corrupted" is, dan komt dit waarschijnlijk omdat de 'GPT backup partition table' niet meer aan het einde van de schijf zit. Je kunt de back-up partitie-tabel repareren met gpart:

gpart recover vtbd0

Heb je ook een goed idee?

Stuur jouw idee in! Met genoeg stemmen komt jouw idee op onze wishlist!

Heeft dit artikel je geholpen?

Maak een account aan of log in om een beoordeling achter te laten.

Reacties

Maak een account aan of log in om een reactie te plaatsen.

0
gamecreature 4 maart 2021 (#5446)

Om ZFS systeem te laten groeien kan je het volgende doen: (Commando's worden voorafgegegaan met een '#') Eerst stappen 1 en 2 uitvoeren:

gpart show
gpart recover vtbd0
root@server:~ # gpart show
=>    40 629145520 vtbd0 GPT (300G)
     40    1024   1 freebsd-boot (512K)
    1064    984     - free - (492K)
    2048  4194304   2 freebsd-swap (2.0G)
  4196352 310374400   3 freebsd-zfs (148G)
 314570752 314574808     - free - (150G)

Als je ZFS root partitie de laatste is. Kun je het volgende uitvoeren waar vtbd (GEOM is). En waar 3 de index is.

Groei de laatste partitie tot het einde van de schijf:

root@server:~ # gpart resize -i 3 vtbd0
vtbd0p3 resized
root@server:~ # gpart show
=>    40 629145520 vtbd0 GPT (300G)
     40    1024   1 freebsd-boot (512K)
    1064    984     - free - (492K)
    2048  4194304   2 freebsd-swap (2.0G)
  4196352 624949208   3 freebsd-zfs (298G)

Als je kijkt naar de ZPOOL zie je dat hij nog niet is gegroeid:

root@server:~ # zpool list
NAME  SIZE ALLOC  FREE CKPOINT EXPANDSZ  FRAG  CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
zroot  147G  117G 29.5G    -     -  78%  79% 1.00x ONLINE -

Om nu te zorgen dat ZFS de gehele schijf kan gebruiken kan het volgende commando worden uitgevoerd:

zpool online -e zroot vtbd0p3

Zoals te zien is, is nu de vollege schijf in gebruik: 147G => 297G (upgrade gelukt :)

root@server:~ # zpool list
NAME  SIZE ALLOC  FREE CKPOINT EXPANDSZ  FRAG  CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
zroot  297G  117G  180G    -     -  38%  39% 1.00x ONLINE -

Bovenstaande heb ik op een live draaiend systeem uitgevoerd. Dus geen down-time om het te laten groeien!

Kom je er niet uit?

Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

Neem contact op